דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - סירוב מנהל מיסוי מקרקעין לבטל עסקת מתנה בחלוף תשע שנים מנתינתה
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

סירוב מנהל מיסוי מקרקעין לבטל עסקת מתנה בחלוף תשע שנים מנתינתה

בוועדת ערר עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת (1), נדחתה בקשת העוררים, על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, לביטול עסקת מכר ללא תמורה בין אדם לכלתו, לאור משך הזמן הארוך שחלף בין כריתת ההסכם לבקשת ביטולו. העוררים מבקשים לחלוק על דחייה זו.