דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - רבים על הכסף: מהו מעמדם של הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות על חוב מס רכוש אל מול חוב המשכנתא לבנק?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

רבים על הכסף: מהו מעמדם של הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות על חוב מס רכוש אל מול חוב המשכנתא לבנק?

בית המשפט המחוזי בחיפה עסק בבקשתו של כונס הנכסים (1) לקבוע את מעמדם בנשייה של הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות, המתוספים לקרן חוב מס רכוש של חברה בכינוס. קדימות חוב מס על פני נושים אחרים מובטחים, מעסיקה לא פעם את רשויות המס במירוץ אחר גביית חובות המס והפרשי הצמדה וריבית על קרן החוב.