דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - שווי הרכישה ויום הרכישה עקרון ההקבלה - שווי הרכישה לעניין מס הרכישה הוא שווי הרכישה לעניין מס שבח
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

שווי הרכישה ויום הרכישה עקרון ההקבלה - שווי הרכישה לעניין מס הרכישה הוא שווי הרכישה לעניין מס שבח

הסדר מס בין הנישום לרשות מחייב
פסק הדין בעניין ברוך נ' מס שבח תל אביב (1) דן בהסדר מס בין הנישום לבין המשיב. משנקבעו יום הרכישה ושווי הרכישה, ונערכה שומת רכישה על פי הצהרת הנישום, הוא איננו יכול להתכחש לה ולטעון לשווי ויום אחר. פסק הדין מבסס את עקרון ההקבלה כאחד מעקרונות היסוד של החוק, באשר שווי הרכישה לעניין מס הרכישה הוא שווי הרכישה לרוכש בעת שימכור, לעניין חישוב מס השבח אצלו.