מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
שעורי מס לשנת 2010  - שנתי
         
מהכנסה עד הכנסה שעור מס מס למדרגה מס מצטבר
         
1 57,240 10% 5,724 5,724
57,241 101,640 14% 6,216 11,940
101,641 152,640 23% 11,730 23,670
152,641 219,000 30% 19,908 43,578
219,001 472,080 33% 83,516 127,094
472,081 ומעלה 45%    
נקודת זיכוי  2,460 ש"ח

שיעורי מס לשנת 2010 שנתי