מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

שיקול דעת המנהל מצטמצם בנוגע לסבירות שכר
טרחת עורכי הדין

מאת: דורית גבאי, רו"ח

החלטה מהפכנית של בית המשפט. לפי החלטת הוראות סעיף 39 – חוק מיסוי מקרקעין נועד להגשים עיקרון יסוד בדיני המס – מס על רווח כלכלי אמיתי שנצמח לנישום כתוצאה מעליית ערכם של המקרקעין. ככל הנראה, המחוקק ביקש לאפשר ניכוי של מלוא ההוצאות שהוצאו בפועל למטרות הנקובות ולדאוג למס אמיתי הצומח לנישום.

ולכן – ברוח עקרון זה, אם הוכח כי הנישום הוציא בפועל הוצאות אין למשיב שיקול דעת למנוע את ניכויים המלא של הסכומים ששילם הנישום.

על פי החלטת בית המשפט, יש להתיר לנישום לנכות מתוקף סעיפים 39 (1) ו- 39 (7) לחוק מיסוי מקרקעין את מלוא ההוצאות שהוצאו על ידו לעורך דינו, ככל שעמד בנטל ההוכחה המוטל עליו והראה כי הוצאות אלו אכן הוצאו על ידו בפועל בסכומים שנקב ולצורך המטרות המפורטות באותם סעיפים.

 

 

©כל הזכויות שמורות לדורית גבאי 2013