מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

תיאום סכומים לפי סעיף  ה-49 לחוק מיסוי מקרקעין


הוראת ביצוע 1/2013
 
מאת: דורית גבאי, רו"ח
 
מבוא
סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטור חד פעמי למי שמוכר שתי דירות ­– בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה.
 
הפטור ניתן בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף. תנאי מקדמי – המוכר תושב ישראל. להלן העיקרים:
  1. המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת לפי פרק חמישי1 בשנה שקדמה למכירה השנייה.
  2. הגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות – מצורפת טבלה מפורטת.
(סעיף 49ה(א2) – את השווי האמור יש לתאם בתחילת כל שנת מס, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן).
  1. המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה, דירה אחרת בסכום
  2. השווה ל- 3/4 לפחות משווי שתי הדירות.
 
 
להלן סכום תקרת שוויין של שתי הדירות הנמכרות לשנת 2013:

                                                                                                                                   
התקופה שווי שתי הדירות הנמכרות יחד
49ה(א)
שווי מרבי של הדירות
49ה(א1)
1.2.99 עד 31.12.99 1,500,000 ₪ 2,500,000 ₪
1.1.00 עד 31.12.00 1,521,000 ₪ 2,535,000 ₪
1.1.01 עד 31.12.01 1,522,000 ₪ 2,537,000 ₪
1.1.02 עד 31.12.02 1,544,000 ₪ 2,573,000 ₪
1.1.03 עד 31.12.03 1,648,000 ₪ 2,745,000 ₪
1.1.04 עד 31.12.04 1,616,000 ₪ 2,692,000 ₪
1.1.05 עד 31.12.05 1,631,000 ₪ 2,717,000 ₪
1.1.06 עד 31.12.06 1,675,000 ₪ 2,790,000 ₪
1.1.07 עד 31.12.07 1,671,000 ₪ 2,782,000 ₪
1.1.08 עד 31.12.08 1,718,000 ₪ 2,860,000 ₪
1.1.09 עד 31.12.09 1,796,000 ₪ 2,989,000 ₪
1.1.10 עד 31.12.10 1,865,000 ₪ 3,103,000 ₪
1.1.11 עד 31.12.11 1,908,000 ₪ 3,175,000 ₪
1.1.12 עד 31.12.12 1,957,000 ₪ 3,256,000 ₪
1.1.13 עד 31.12.13 1,986,000 ₪ 3,303,000 ₪
 
 
  חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963