דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

דחיית בקשה למתן רשות ערעור על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין, הדוחה בקשה למתן צו עיכוב לביצוע הליכי גביה, בשל הליך לביטול הסכם מכר תלוי ועומד

מאת: דורית גבאי, רו”ח

 

מבוא

בעניין מ.ו. השקעות בעמ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין (1), דחה בית המשפט העליון את בקשת החברה למתן רשות ערעור על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין, הדוחה בקשה לצו עיכוב להליכי גבייה שבהם פתח המנהל נגדה ושהתבקש בשם הליך לביטול הסכם מכר. בית המשפט העליון קבע כי אין לערער אלא על החלטה סופית של ועדת הערר.

עובדות

  1. החברה פנתה למנהל בבקשה לביטול עסקת מכר מסוימת (ההליך העיקרי).
  2. המנהל דחה את הבקשה, והחברה הגישה ערר על החלטתו זו.
  3. החברה ביקשה מוועדת הערר ליתן צו עיכוב להליכי הגבייה שפתח בהם המנהל עד להכרעה בהליך העיקרי המתנהל בפני הוועדה, והוועדה דחתה את בקשתה.
  4. על כן, החברה הגישה עתירה לבית המשפט העליון, בבקשה למתן רשות ערעור על החלטה של ועדת הערר, שבמסגרתה נדחתה בקשתה לצו שיעכב את הליכי הגבייה שבהם פתח המנהל נגדה.

 

גדר המחלוקת העיקרי

האם יש מקום למתן רשות לערער על החלטת הוועדה, שדחתה את בקשת החברה למתן צו עיכוב הליכי גבייה, שפתח בהם המנהל, עד להכרעה בהליך העיקרי שעניינו ביטול הסכם מכר?

פסק הדין

ההחלטה בדבר דחיית הבקשה לעיכוב הליכי הגבייה, איננה החלטה סופית של ועדת הערר.

הכלל הוא כי אין לערער אלא על החלטה סופית של ועדת הערר, לנוכח הוראת סעיף 90 לחוק וההחלטות שפירשו אותה (2), (3).

לא ניתן לקבל את ניסיונה של החברה לאבחן את עניינה מההכרעות בפסקי הדין האמורים (2), (3).

למעלה מן הצורך, ציין בית המשפט העליון כי אין בהמשך הליכי הגבייה בהם נקט המנהל, כדי לגרום למבקשים נזק שאינו ניתן לתיקון, כך שאפילו הייתה אפשרות לדון בבקשה לגופה, דינה היה להידחות, במיוחד בשים לב לנסיבות העניין, לטעמים שהובאו בהחלטת הוועדה ולהתנהלותה של החברה.

כמו כן, ציין בית המשפט העליון בהערת אגב, כי ביטול העסקה עומד לכאורה בניגוד לטענה שהעלתה החברה בהליך קודם אחר, שעל פיה העסקה תקפה, אולם השומה שנקבעה להם בגינה שגויה, מטעמים שונים. ערעורה בעניין זה נדחה, ולגביו הוגשה עתירה לקיום דיון נוסף (5) .

ניתן ביום 26.4.2009.

  

הערות שוליים:

  1. רע”א 8330/08 מ.ו. השקעות בעמ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין,
  2. רע”א 3959/97 ברק נ’ מנהל מס שבח מקרקעין איזור נתניה, לא פורסמה, 30.11.1997
  3. בש”א 8435/01 מנהל מס שבח מקרקעין נ’ סטרינסקי פד נז2 433 2002
  4. ע”א 345/04 וינברג נ’ מנהל מס שבח מקרקעין מחוז תל אביב לא פורסם 22.9.08
  5. דנ”א 8496/08

 

 

נכתב ביום 27.12.2019
© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי
#1239
#111 (ל.ל)
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם