מצגות

החזקת זכויות במקרקעין כמלאי עסקי אינה מוציאה מהגדרת 'איגוד במקרקעין' החייב במס רכישה התנאים לקביעת מעמדה של החברה מפורטים בהוראת ביצוע 8/2003

בהחלטת ועדת ערר מיסוי מקרקעין בתל אביב-יפו, ש.י.י. נכסים נ' מנהל מס שבח נתניה (1), נקבע כי גם כאשר חברה מחזיקה בזכויות מקרקעין כמלאי עסקי,

קרא עוד »

ועדת הערר באר שבע קבעה: דירות למגורי מרצים אורחים מחו"ל משמשות את האוניברסיטה "במישרין". רכישת דירות על ידי מוסד ציבורי לשימוש במישרין מעניקה מס רכישה מופחת

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אוניברסיטת בן גוריון נגד מנהל מיסוי מקרקעין באר שבע(1), נדונה ההנחה במס רכישה, אשר ניתנת למוסד ציבורי

קרא עוד »

תשלום לעורך דינו של הקבלן עבור רישום הדירה הוא חלק מן התמורה שמשלם הרוכש בעבור הדירה. סכום זה יצטרף ל"שווי המכירה" ממנו מחושב מס הרכישה

בפסק דינו של בית המשפט העליון, בשני הערעורים המאוחדים: עופר וסמדר בט נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1) ומנהל מיסוי מקרקעין רחובות נגד יחד הבונים

קרא עוד »

עלויות הבנייה במסגרת עסקת הקומבינציה – ייחוס הוצאות, סמכות המשיב לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק, בהעדר הנמקה ולאור קבלת אישור מן המשיב לרישום הדירה על שם הקונים

בעניין הלר נ' מנהל מיסוי מקרקעין (1) – סמכות המשיב לתיקון שומה במסגרת סעיף 85 לחוק. עלויות הבנייה במסגרת עסקת הקומבינציה – ייחוס הוצאות

קרא עוד »

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם