דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

ארבע מחלוקות עם המנהל. אחת התקבלה.

בוועדת ערר, מאוריציו לוי נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נדונו ארבע מחלוקות.שלוש טענות נדחו, בשל אי עמידה בנטל הראיה.
לפיכך, נקבע כי סכום שהתחייב רוכש נכס לשלם למוכר, מהווה חלק משווי המכירה, אשר ממנו נגזר המס. נוסף על כך, העובדה שתשלום חלק מהתמורה נדחה לשנה לאחר העסקה, אינה מעידה על כך שישנו בעסקה מרכיב אשראי, ולכן אין להוון את חלק התמורה הנדחה. לעומת זאת, כאשר הכיר מנהל מיסוי מקרקעין בניכוי הוצאות בחישוב שבח של עסקה שבוטלה, הוא אינו רשאי שלא להכיר בהוצאות אלו כאשר מתקיימת עסקה חדשה.

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם