מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין

האם זכאית בת לסעד הצהרתי, שיקבע את בעלותו של אביה בנכס שרשום על שמה, רטרואקטיבית ליום ביצוע הרכישה מן המינהל, כאשר את החובות הרובצים על הנכס יש לשייך לטענתה לאב?

מאת: רו"ח דורית גבאי   מבוא בעניין אלקרינאוי פריאל ואח' נ' עלי אלקרינאוי ואח' (1), קבע בית המשפט כי חזקה שהרישום על שם בעלת הנכס,

קרא עוד »

משהתחייב קונה לשאת במס השבח החל על המוכר, חלה עליו החובה לשאת במלוא מס רווח ההון שעל המוכר לשאת בו, ככל שזה נובע מעסקת המכר הספציפית, ושיעורו הסופי של המס יתברר רק לאחר הגשת הדוח השנתי על ידי המוכר ואישורו על ידי רשות המיסים – מס הכנסה

מאת: רו"ח דורית גבאי מבוא יש לראות בשומת מס שבח בעת המכירה, גם אם זו לאחר השגה וערר, כשומה זמנית בלבד, ששיעורה הסופי וגובהה יקבעו

קרא עוד »

דחיית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, כאשר לא הוכח מהם סיכויי הצלחתו של המנהל בערעור שהוגש ולא הוכח כי אם לא יינתן הצו ויבוצע פסק הדין, לא ניתן יהיה לגבות את מס השבח שיחול על המוכרת

מאת: רו"ח דורית גבאי מבוא בעניין מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ' שרה ליאור ואח' (1), בית המשפט המחוזי דחה בקשה לביצוע פסק דין שהגיש המנהל,

קרא עוד »

פרשנות חדשה של בית המשפט העליון תחול בתוקף רטרוספקטיבי גם על תיקים שתלויים ועומדים בבית המשפט, ולא רק בבית המשפט, כך גם בנושאי מיסוי בכל מקרה שבו טרם ניתן פסק דין חלוט

מאת: רו"ח דורית גבאי   מבוא בעניין א.א. נכסים בעמ נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (1), קיבל בית המשפט את הערר, בהסתמכו על ההלכה בעניין

קרא עוד »

עלייה במספר התביעות רשלנות עורכי דין בתחום מיסוי מקרקעין. מדוע זה קורה ומה אפשר לעשות במקרים שבהם הרגשתם שלא ייצגו אתכם כראוי מול רשויות המס?

נאמר שלום בעניין הזה לרואת החשבון שלנו דורית גבאי, או שמה אני אומר "דורית משה רבנו". אז דורית, באמת, בואי נדבר על מקור הבעיה. בואי

קרא עוד »

בחינת קיומה של דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, תיעשה על פי בחינת נסיבות כל מקרה לגופו. הריסת המבנה כשלעצמו איננה מכריעה, אלא מכבידה את נטל הראיה המוטל על הנישום – מה עוד שלא הוכחה כל סיבה או הצדקה להריסה.

מאת: רו"ח דורית גבאי מבוא בית המשפט המחוזי בעניין חנה גיטל שיינר נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (1) דחה את הערר, כשהוא דוחה את טענותיה

קרא עוד »

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם