מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין

היסודות מאת: דורית גבאי, רו"ח הסקירה במאמר הזה נועדה לתת לך את הבסיס של חוק מיסוי מקרקעין. הבסיס הזה מאגד את הדברים החשובים, נכון לשנת

קרא עוד »

האם זכאית בת לסעד הצהרתי, שיקבע את בעלותו של אביה בנכס שרשום על שמה, רטרואקטיבית ליום ביצוע הרכישה מן המינהל, כאשר את החובות הרובצים על הנכס יש לשייך לטענתה לאב?

מאת: דורית גבאי, רו"ח   מבוא בעניין אלקרינאוי פריאל ואח' נ' עלי אלקרינאוי ואח' (1), קבע בית המשפט כי חזקה שהרישום על שם בעלת הנכס,

קרא עוד »

משהתחייב קונה לשאת במס השבח החל על המוכר, חלה עליו החובה לשאת במלוא מס רווח ההון שעל המוכר לשאת בו, ככל שזה נובע מעסקת המכר הספציפית, ושיעורו הסופי של המס יתברר רק לאחר הגשת הדוח השנתי על ידי המוכר ואישורו על ידי רשות המיסים – מס הכנסה

מאת: דורית גבאי, רו"ח מבוא יש לראות בשומת מס שבח בעת המכירה, גם אם זו לאחר השגה וערר, כשומה זמנית בלבד, ששיעורה הסופי וגובהה יקבעו

קרא עוד »

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם