מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין

דחיית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, כאשר לא הוכח מהם סיכויי הצלחתו של המנהל בערעור שהוגש ולא הוכח כי אם לא יינתן הצו ויבוצע פסק הדין, לא ניתן יהיה לגבות את מס השבח שיחול על המוכרת

מאת: דורית גבאי, רו"ח   מבוא בעניין מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ' שרה ליאור ואח' (1), בית המשפט המחוזי דחה בקשה לביצוע פסק דין שהגיש

קרא עוד »

פרשנות חדשה של בית המשפט העליון תחול בתוקף רטרוספקטיבי גם על תיקים שתלויים ועומדים בבית המשפט, ולא רק בבית המשפט, כך גם בנושאי מיסוי בכל מקרה שבו טרם ניתן פסק דין חלוט

מאת: דורית גבאי, רו"ח   מבוא בעניין א.א. נכסים בעמ נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (1), קיבל בית המשפט את הערר, בהסתמכו על ההלכה בעניין

קרא עוד »

עלייה במספר התביעות רשלנות עורכי דין בתחום מיסוי מקרקעין. מדוע זה קורה ומה אפשר לעשות במקרים שבהם הרגשתם שלא ייצגו אתכם כראוי מול רשויות המס?

נאמר שלום בעניין הזה לרואת החשבון שלנו דורית גבאי, או שמה אני אומר "דורית משה רבנו". אז דורית, באמת, בואי נדבר על מקור הבעיה. בואי

קרא עוד »

בחינת קיומה של דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, תיעשה על פי בחינת נסיבות כל מקרה לגופו. הריסת המבנה כשלעצמו איננה מכריעה, אלא מכבידה את נטל הראיה המוטל על הנישום – מה עוד שלא הוכחה כל סיבה או הצדקה להריסה.

מאת: דורית גבאי, רו"ח מבוא בית המשפט המחוזי בעניין חנה גיטל שיינר נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (1) דחה את הערר, כשהוא דוחה את טענותיה

קרא עוד »

העליון ב- 2009 קבע: כאשר נמכרות זכויות באיגוד מקרקעין, שווי הרכישה המיוחס הוא שווי הרכישה של חלק ממקרקעין באיגוד שנרכשו על ידו, יהיה כאמור בסעיף 14(ג) לחוק, היינו: החלק היחסי של הרוכש בשווי הכולל של הזכויות במקרקעין, יהיה לפי החלק היחסי של הרוכש בנכסי האיגוד בעת פירוקו. ההלכה לפני תיקון 50 – ייחוס למניה שווי מקרקעין

מאת: דורית גבאי, רו"ח מבוא בפסק הדין בעניין נאות הארץ בעמ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (1), קבע בית המשפט העליון: "כאשר נמכרות זכויות

קרא עוד »

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם