דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

דחיית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, כאשר לא הוכח מהם סיכויי הצלחתו של המנהל בערעור שהוגש ולא הוכח כי אם לא יינתן הצו ויבוצע פסק הדין, לא ניתן יהיה לגבות את מס השבח שיחול על המוכרת

מאת: דורית גבאי, רו”ח

 

מבוא

בעניין מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ’ שרה ליאור ואח’ (1), בית המשפט המחוזי דחה בקשה לביצוע פסק דין שהגיש המנהל, וזאת בהסתמך על הכלל שנקבע כבר (2), לפיו יש לקיים מיד את פסק הדין, וכחריג לכלל זה, רשאית הוועדה לשקול את סיכויי הצלחתו של המבקש בערעור שהגיש, ואת האפשרות שאם לא יינתן צו עיכוב ויבוצע פסק הדין, לא יהא ניתן לגבות את מס השבח שיחול על המוכרת.

עובדות

הבקשה נשוא הדיון לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן ביום 18.9.2008, הוגשה על ידי המנהל בערר ו”ע 9032/08, מהטעם שהגיש ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין.

גדר המחלוקת העיקרי

המנהל טוען כי הטעם לבקשת העיכוב הוא “שיקשה על השלטונות לגבות את המס מהמוכרות במידה והערעור יתקבל”, ולחליפין, מבקש הוא להתנות את אישורי המס לצורך רישום בפנקס המקרקעין, במתן ערבות בנקאית.

שרה ליאור וסופי לנדאו, העוררות, מתנגדות לעיכוב ביצוע פסק הדין, שכן לטענתן, הדיון בערעור נקבע ליום 28.12.2009 ועלול להימשך עד למחצית שנת 2010, וכתוצאה מאי הרישום נגרמים להן נזקים רבים. מה גם שסיכויי הערעור להתקבל הם קלושים, מהטעמים שפירט בתשובתו.

פסק הדין

כלל ידוע הוא שהגשת ערעור לא תעכב את ביצועו של פסק הדין. משניתן פסק דין, יש לבצעו ללא עיכוב, אולם רשאית הוועדה, בדונה בבקשה שכזו, לשקול את סיכויי הצלחתו של המבקש בערעור שהגיש, ואת האפשרות שאם לא יינתן צו עיכוב ויבוצע פסק הדין, לא יהא ניתן לגבות את מס השבח שיחול על המוכרת.

על המבקש לעכב את ביצועו של פסק הדין, להוכיח קיומם של שני תנאים אלה (2).

לעניין סיכויי ההצלחה בערעור, אין כל התייחסות בבקשת המנהל, ובכך לא נתמלא התנאי הראשון מצד המנהל להניח תשתית עובדתית מספקת באשר ליכולת הכספית של המוכרת. המנהל מסתמך על בדיקה שנערכה אצל שלטונות מס הכנסה, מבלי לפרט על מה מבוסס החשש לאי יכולת לגבות את המס החל אם יתקבל הערעור. אין בטענה זו כדי הוכחת קיומו של התנאי השני.

ניתן ביום 12.2.2009.

 

הערות שוליים:

  1. ו”ע 9032/08 , 9061/08 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ’ שרה ליאור ואח’
  2. רש”א 8240/96 חנני נ’ פקיד השומה חיפה פסד נ5 עמ 403

 

 

נכתב ביום 27.12.2019
© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי
#1240
#111 (ל.ל)
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם