דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

הפיכת אגודה שיתופית לחברה איננה אירוע מס

מדובר בשינוי צורת התארגנות מבחינה משפטית של תאגיד, בלא שחל שינוי כלשהו בנכסיו

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, דפוס קואופרטיבי אות בע”מ ואחרים נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נקבע כי העברת נכס מקרקעין, אגב הפיכת אגודה שיתופית לחברה בע”מ, אינה מהווה מכירה מזהות משפטית אחת לזהות משפטית קיימת אחרת. מעצם אישור הפעולה על ידי רשם החברות, מועברים הנכסים אל החברה. לכן לא יחולו מיסי שבח ורכישה על ההעברה.


העובדות

 1. ביום 8.1.2004, אישר רשם החברות את הפיכת האגודה השיתופית ‘דפוס קואופרטיבי אות בע”מ’, לחברה בע”מ, בשם ‘אות השקעות בנדל”ן בע”מ’, בהתאם לסעיף 345 לחוק החברות. האגודה עסקה בדפוס, וגם מטרת החברה, על פי תקנונה, היא “לעסוק בניהול בית דפוס ובכל עיסוק חוקי אחר”.

 2. האגודה הייתה הבעלים של חלקת קרקע בשטח של 1001 מ”ר בחיפה, שעליה בנוי מבנה תעשייתי דו-קומתי. לפי סעיף 345(ו) לחוק החברות, עם רישום האגודה כחברה, עברו כל הנכסים, ובהם חלקת הקרקע, לחברה.

 3. מנהל מיסוי מקרקעין ראה בהעברה זו של המקרקעין, אירוע מס, החייב במיסוי החל על מכירת מקרקעין.

גדר המחלוקת

 1. בית המשפט מתמקד בשאלה המשפטית: האם הפיכת אגודה שיתופית לחברה בע”מ היא אירוע מס?

ההכרעה

 1. בפסק דין בנק זרובבל (2), בנק זרובבל אגודה שיתופית מרכזית בע”מ, שהוקם כאגודה לפי פקודת האגודות השיתופיות, הפך לחברת מניות בשם חברת זרובבל בע”מ, בהתאם לסעיף 256 לפקודת החברות. על פי הסעיף, כל הנכסים השייכים לאגודה שיתופית, בתאריך רישומה כחברה, יעברו ויוקנו לחברה. התעוררה השאלה: מהי פעולת הרישום בפנקס המקרקעין הדרושה, עקב הפיכת האגודה השיתופית, בעלת המקרקעין, לחברת מניות? בית המשפט קבע שאין מדובר בעסקה בין האגודה לחברה, וכי נכסי האגודה יעברו ויוקנו לחברה מכוח החוק עצמו, ללא צורך בפעולה נוספת כלשהי, ולכן אין מדובר ברישום עסקה בפנקס המקרקעין לפי סעיף 123 (ב’) (1) לחוק המקרקעין, אלא ברישום החלטה או צו שניתנו על ידי רשות מוסמכת לפי דין.

 2. באותו עניין אף נאמר: “קשה להאמין שמחוקק המשנה התכוון להטיל אגרה בשיעור לא מבוטל על הקניית בעלות לפי דין, באותם המקרים שבהם ההקניה איננה גורמת שינוי של ממש בזהות הבעלים, אלא מגמת הדין שלפיו נעשתה ההקניה היא לשמור על הרציפות וההמשכיות של הבעלות בנכסים…”

 3.  סעיף 345 (ו) לחוק החברות, דומה במהותו לסעיף 256 (6) לפקודת החברות, שקדמה לחוק. לפי ניסוחי שני הסעיפים, עוברים כל נכסי האגודה, החדלה מלהתקיים, לחברה שהחליפה אותה. זאת – ללא תמורה כלשהי.

 4. בענייננו, לא מדובר על העברת בעלות מגוף משפטי אחד אל גוף משפטי אחר, אלא על שינוי זהותה של האגודה, ההופכת לחברה, ומכוח החוק, מועברים נכסי האגודה לחברה שהוקמה. מדובר בשינוי זהות, ולא בהעברה מזהות אחת לזהות אחרת קיימת, ואין לראות את העברת הבעלות של האגודה במקרקעין לחברה, כמכירת זכות המקרקעין החייבת במס. מדובר “בתאגיד ששינה את צורת התארגנותו מבחינה משפטית בלא שחל כל שינוי בנכסיו”, כאמור בעניין ברטון (3).

 5. במקרה זה, לא מדובר על הקניה רצונית, שבה האגודה מקנה לחברה מקרקעין, אלא בהעברה מכוח החוק, שאינה בגדר אירוע מס החייב במיסוי. נפסק, כי העברת נכסים כתוצאה מהפיכת אגודה שיתופית לחברת מניות, אינה מהווה מכירה, ואין לחייב את האגודה ואת החברה במיסי שבח ורכישה.

הערר התקבל. ניתן ביום 12.4.2007.

נפסקו הוצאות משפט בסך 5,000 ש”ח.


דעת המחברת

פסק הדין אינו נכון, משום שהיה צריך לעגן בחקיקה הראשית, שאירועים מעין אלו יקבלו פטור ספציפי. מנהל מס שבח מטיל מס על כל העברה של הזכויות מישות א’ לישות ב’, גם אם מדובר באותם בעלי זכויות בחברה.
יש פרק מיוחד לנושא בפקודת מס הכנסה, תחת הכותרת “שינויי מבנה”, שמשמעותו שינוי מבנה האחזקות. שינוי מבנה הוא בהגדרתו אירוע מס.

 

הערות שוליים:

 1. ו”ע 5132/05 דפוס קואופרטיבי אות בע”מ ואח’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
 2. רע”א203/71, 231 הממונה על המרשם, אגף רישום והסדר מקרקעין נ. חברת זרובבל בע”מ
 3. ע”א 156/88 מנהל מקרקעי ישראל נ. ברטון תכנון וייצור בע”מ
 

המאמר נכתב ביום 9.5.2018

 #70

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם