דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

סמכות המשיב לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק, בהעדר הנמקה ולאור קבלת אישור מן המשיב לרישום הדירה על שם הקונים

עלויות הבנייה במסגרת עסקת
הקומבינציה – ייחוס הוצאות

מאת: רו”ח דורית גבאי
 

מבוא

בעניין הלר נ’ מנהל מיסוי מקרקעין (1) – סמכות המשיב לתיקון שומה במסגרת סעיף 85 לחוק.

העובדות

  1. העורר הגיש השגה מכוח סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין, על סכום הרכישה, ובה טען כי שווי הרכישה הנו 561,563 ₪, ולא כפי שקבע המשיב.
  2. המשיב דחה את ההשגה, ואף ערך חישוב חדש של השומה, כנספח להחלטה בהשגה, ועל פי חישוב זה, שינה המשיב את סכום עלויות בניית הדירה, ובמקום סך של 375,000 ₪ שקבע קודם על פי השומה, קבע הוצאות אלה בסכום של 259,000 ₪ – מה שהביא לכך שסכום מס השבח עלה לכ-99,000 ₪ במקום כ-74,000 ₪.

גדר המחלוקת

  1. האם הייתה למשיב סמכות לתקן את השומה, כפי שעשה במסגרת סעיף 85 לחוק?
  2. המחלוקת לגופו של עניין נסובה סביב עלויות הבנייה בעסקת הקומבינציה.

פסק הדין

  1. טענתו של העורר, בדבר היעדר סמכות של המשיב לתקן את השומה, מוצדקת.
  2. בית משפט דחה את טענתו הלקונית של המשיב כי בשומה נתגלתה טעות, וקבע כי על מנת שהמשיב יוכל לסמוך על נימוק זה, עליו, כבר בהחלטתו לתיקון השומה, לציין לא רק שנפלה טעות בשומה, אלא גם לפרט מהי הטעות ומה גרם לה.
  3. עיון בתיקון לשומה שהוציא המשיב, מעלה כי המשיב לא רק שלא פירט את הטעות, אלא אף לא ציין שהתיקון שבוצע, בוצע עקב טעות שנפלה בשומה ומה הייתה אותה טעות ומהן הסיבות שגרמו לכך. על כן, הגיע בית משפט למסקנה כי התיקון נעשה שלא בסמכות.
  4. למעלה מן הנדרש, בית משפט התייחס גם לשאלת עלויות הבנייה, במקרה זה של עסקת קומבינציה. בית המשפט קבע כי בהעדר ראיות, לא ניתן לבחון האם טענת העורר בדבר חלוקה באופן שווה של הוצאות הבנייה שנקבעו לארבע הדירות יחדיו, במסגרת עסקת הקומבינציה, צודקת אם לאו.

ניתן ביום 4.7.2013.

 

דעת המחברת

המשיב נדרש לשלם על פי פסק הדין, את הוצאות העורר, לרבות שכר טרחת העורר בסך של 2,000 ₪. מדובר בסכום זעום, שאיננו משקף את התוצאה בתיק ואת ההשקעה בייצוג ובהוצאות הנוספות.

 

הערות שוליים:
1. ו”ע 16761-04-11 הלר נ’ מנהל מיסוי מקרקעין
המאמר נכתב ביום 6.9.16
#508
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם