דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

נוסח הצעת חוק לתיקון סעיף 109 א – לחוק מיסוי מקרקעין

העבירו לחברי כנסת חברים יקרים, בקרוב תהייה לנו ממשלה. צריך להתחיל לעבוד ולהשיג את החופש הבסיסי – לעסוק במה שאנו הכי טובים – ייעוץ מס וייצוג ברשויות המס – כולל מול מנהל מיסוי מקרקעין. להלן הנוסח שתעבירו לחברי הכנסת שעימם יש לכם קשר. קבעתי פגישת עבודה עם חבר הכנסת מאיר שטרית לשבוע הבא. אני יודעת שהוא מבין בתחום ויכול לעזור ביצירת הגיון וקדום השינוי. להלן נוסח ההצעה: 109א. (א) רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט”ו-1955, רשאי לייצג נישום בהליכים המתנהלים לפי חוק זה, לפני המנהל בלבד; לענין זה, “ייצוג” – לרבות כל טיעון ופעולה אחרת בשמו של נישום. (ב)הוראת סעיף קטן (א) אינה באה לפגוע בזכותו של עורך דין על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961. דברי הסבר לפי חוק לשכת עורכי הדין ייצוג במס שבח ייעשה רק על ידי עורכי דין. לפי חוק מיסוי מקרקעין – סעיף 109א בנוסחו כיום מצטצמם חלק העבודה של רואי החשבון באופן שלא מעניק להם את היכולת לעשות את העבודה – הכנת שומות מס והגשתם באופן מידי ועצמאי, הכנת תיקוני שומה, הגשת השגות וניהול הדיונים בגינן, והזכות להירשם כמייצג במחשבי הרשות – לעניין חוק מיסוי מקרקעין ולפעול באופן עצמאי מול ועם מנהל מיסוי מקרקעין. באופן בולט רואה החשבון אינו יכול להגיש דיווחים ושומות עצמיות בעניינים פשוטים ויכול להיות מעורב בחלקים של עסקה – כל זמן שמדובר בחלק החישובי שלה. יוצא, שכל עיסקה שכוללת חלק פטור וחלק חייב צריכים את שני היועצים יחד לטפל בעיסקה. גם רואה החשבון וגם עורך הדין. ניתן באמצעות הענקת זכות הייצוג לרואי החשבון שחלק מהעסקאות ידווחו על ידם, והחלק המשפטי – על כל רובד צדדיו, ימשיך להיות נחלת עורכי הדין. במצב הקיים כיום, עורך הדין בלבד הוא זה שמגיש את הדיווחים. מעורבותו של רואה החשבון הינה מזערית ותרומתו הפוטנציאלית בתחום אינה מורגשת. מניעת העבודה בתחום מציבור רואי החשבון והמעורבות הטוטלית כמונופול של עורכי הדין בשוק , פוגשת פגישה קשה בציבור הנישומים תחילה, אשר אינם יכולים לפעול ולעבוד עם מי שהם מעוניינים – והאבסורד מגיע לידי כך שכל המידע והידע בתחום נמצא אצל רואה החשבון. אותו רואה החשבון – אין ביכולתו לעזור ללקוח ולהיות מעורב באופן מלא בניהול ההליך מול מנהל מיסוי מקרקעין. חשוב לציין כי רואה החשבון, בניגוד לעורכי הדין, לומדים ונבחנים במבחני מועצת רואי חשבון מטעם משרד המשפטים, אולם הזכות לעבוד בתחום שלמד ונבחנו נשללת מהם. בדיקת תוכנית הלימוד של עורכי הדין ורואי החשבון באוניברסיטאות ובמכללות תראה את חוסר ההיגיון. אלה שאינם לומדים, ואם נבחנים היקף הידע מכלל לימודיהם מגיע לכ 1-2% מהמבחן הכולל, בעוד רואי החשבון – היקף הבחינה שלהם מגיע לכ- 15%. במסגרת בגץ דורית גבאי נ’ לשכת עורכי הדין, שר האוצר, שר המשפטים קבע בגץ שאינו מעונין להתערב ודחה את העתירה. קריאת העתירה, על כל חלקיה, ילמד כל אדם שתיקון החוק הוא חובה המתבקשת מחוקי היסוד של חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו. חוק אינו יכול למנוע מאדם לעבוד, כאשר ההשכלה הנדרשת לכך מצוייה בידו. זה המצב כיום. למרות חובת למידה ובחינה בנושא, נמנע מציבור שלם לא לעסוק בתחום. הבט אחר של התיקון הנחוץ הוא מבחינת התרומה למשק. מעורבות רואי חשבון בנושא תידחף את מהירות הטיפול בעסקאות. אופן העבודה של רואי החשבון הוא כזה שהם יביאו באופן מפתיע לצמצום החיכוכים, למהירויות בסיום הליכי השומה וההשגה ומינימום עררים בבתי משפט. התרומה למשק, על כל הבטיו – היא מרובה. ההצעה מקדמת את הזכות לעבוד ואינה מונעת מעורך הדין לעסוק בתחום. אדם יוכל לבחור עם מי הוא עובד ובלי לפגוע בזכות לעסוק הקיימת לעורכי הדין, הנישום יוכל להחליט מי ידווח וינהל את הטיפול מול מנהל מיסוי מקרקעין.
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם