דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם רשאית ועדת ערר לדון בביטול עיקול שהוטל בהליך גבייה של חוב מס רכישה שלא שולם?

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא


בוועדת ערר, גרינבוים גיל ואילנה נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי סמכות ועדת הערר מוגבלת לדיון בכל נושא “לצורך” השומה, ולכן אין בסמכותה לבטל עיקול בשל חוב מס רכישה.

העובדות

  1. לעוררים חוב מס רכישה בסך 163,602 שקלים, בגין נכס מקרקעין שרכשו בשנת 2001. משלא שולם החוב, עיקל מנהל מס שבח מקרקעין מכונית המשמשת את העוררת החולה במחלה סופנית והמשתמשת ברכב זה שהותאם לצרכיה לצורך טיפולים רפואיים.
  2. מנהל מס שבח מקרקעין דחה את בקשת העוררים לשחרור הרכב המעוקל ללא הסדרת תשלום מלוא החוב, ובכוונתו למכרו, אך הסכים להחליף עיקול זה בערבות בנקאית בגובה שווי הרכב.

גדר המחלוקת

  1. ועדת הערר מתמקדת בשאלה:האם בסמכותה לדון בביטול עיקול הרכב בשל חוב מס רכישה?

העוררים טוענים

  1. הוועדה רשאית לשחרר את הרכב לידי העוררת, בהסתמך על סעיף 89(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו הוועדה מוסמכת לדון “לפי שיקול דעתה, בכל דבר שהמנהל רשאי להחליט בו לפי חוק זה”. ביטול העיקול בגביית מס רכישה נופל במסגרת סעיף זה.

מנגד, טענות המשיב

  1. לוועדה אין סמכות לדון בערר זה.

ההכרעה

  1. הוועדה קבעה כי לפי סעיף 89(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, “לצורך” השומה, רשאית הועדה להחליט בכל דבר שהמנהל רשאי להחליט בו לפי החוק לפי שיקול דעתו. המחלוקת בענייננו אינה בעניין השומה, ולכן הדיון בה אינו בסמכות הוועדה. אין מחלוקת כי מס הרכישה לא שולם.

הערר נדחה. ניתן ביום 18.11.2004.
נפסקו הוצאות משפט בסך 1,000 ₪.


דעת המחברת

פסק הדין הזה קדם לתיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין.
ועדת הערר צדקה, ואין מחלוקת שאין זה מסמכותה גם לאחר תיקון 70, לדון בהליכי גבייה. החשש של המנהל היה ממשי, והוא צריך להבטיח את תשלום החוב, בדרך שתשביע את רצונו, למשל באמצעות ערבות. משלא ניתן פתרון הולם, עם כל ההבנה למצבו של הנישום, לא הייתה פה שרירות לב. זה תפקידו של המנהל, ואני בטוחה שנוסו הדרכים השגרתיות עד שהגיעו להטלת עיקול.

הערות שוליים:

  1. ו”ע 3146/04 גרינבוים גיל ואח’ נ’ מנהל מס שבח מקרקעין חיפה


המאמר נכתב ביום 22.5.2017, אנגליה.
#423
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם