דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

ביטול מתנות בנסיבות מיוחדות

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בהסתמך על סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין, העורר מבקש לתקן את הטעות בשומה על ידי ביטול מכירת הדירה בפטור לנכדה ומכירתה בפטור לבנו על מנת שיחול סעיף 49ב(1)א לחוק במכירת הדירה הנוספת. האם ניתן לעשות זאת?


בפסק דין אהרון יצחק(1) נגד מנהל מיסוי מקרקעין דנה הועדה בסוגיית המתנה
.

העובדות

העורר העניק לנכדתו דירה במתנה, שפטורה ממס על פי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. בטרם חלפו ארבע  שנים, נמכרה על ידו דירת מגורים נוספת אך נתגלה לעורר כי אינו זכאי לפטור ממס שבח לפי האמור בהוראת סעיף 49ב(1)א.

העורר טען כי הוטעה על-ידי עורך דינו במתן יעוץ שגוי וכי חשב שהענקת מתנה לנכדתו הפטורה ממס לא תיחשב במכירת הדירה הנוספת כדירה שנמכרה בפטור ממס.

על פי סעיף 49ב(1)(א) רק מתנה הפטורה ממס על פי סעיף 62 “לילדו או לבן זוגו” של נותן המתנה אינה נחשבת למכירה קודמת בפטור ממס במכירת הדירה הנוספת תוך ארבע השנים שקדמו למכירתה.

מסעיף זה נובע כי הקנייה לקרוב שאינו בן-זוגו או ילדו של המוכר, תיחשב להקניה בפטור ממס וזכאותו של נותן המתנה לפטור במכירת דירה נוספת תחול רק לאחר חלוף ארבע שנים ממועד הקניית המתנה.

בענייננו, העורר נתן את הדירה לנכדתו ונכדה אינה כלולה בהוראות סעיף זה.

גדר המחלוקת

העורר מבקש בהסתמכו על סעיף 85 לחוק –  לתקן את הטעות בשומה על ידי ביטול מכירת הדירה בפטור לנכדה ומכירתה בפטור לבנו של העורר על מנת שיחול סעיף 49ב(1)א לחוק במכירת הדירה הנוספת.
המשיב, מנגד, טוען כי על פי סעיף 85 לחוק רק במידה “ונתגלתה טעות משפטית” וכי מצב זה אינו חל במקרה זה.

סעיף 85 לחוק מיסוי המקרקעין מסמיך את המנהל לתקן את השומה גם על פי דרישת הנישום :”מי ששילם את המס”. העורר חזר וטען כי הוטעה על ידי עורך דינו שחשב כי מתן מתנה לנכדתו הפטורה בפס לא תיחשב במכירת הדירה הנוספת כדירה שנמכרה בפטור ממס.

החלטת בית המשפט

עסקה נחשבת כנקלטת במציאות אם החזקה בה נמסרה לידי הקונה והזכויות בה נרשמו בשמו בפנקס המקרקעין. כן יש חשיבות למשך הזמן שעבר מיום הדיונים על מתן המתנה ועד למועד ביטולה.

יחד עם זאת, נראה כי מימוש המתנה בעולם המעשה אינו חוסם בפני הצדדים את היכולת לבטל את העסקה אם כעבור מספר שנים מיום מתן המתנה לאחר שהחזקה בדירה עברה לידי הנכדה והזכויות בה נרשמו על שמה.

נראה כי בשאלת הביטול הסיבה העיקרית הינה כי ההטעיה שגרמה לטעות מהווה פגם בהענקת המתנה לנכדה ובגדר טעות על פי סעיף 85 לחוק המאפשרת את ביטול המכר ללא תמורה לנכדה ואישור מכירת הדירה לבנו של העורר ללא תמורה ותיקון שומה.
לפיכך, יש לבטל את הקניית הדירה במתנה לנכדה ולאשר את מכירתה ללא תמורה לבנו של העורר.

דעת המחברת:
אציין שמובן שבחיי יום יום כאשר מגיעים לתביעה כזו – “תאונת מס” בשפה המקובלת, יש לעשות הכול כדי לשכנע את מנהל מס שבח לביטול המתנה אך לבטח הביטול ככל שהוא נכון, אינו יכול להיות במסגרת סעיף 85. כמו כן עולה כי הועדה הותירה הענקה לבן במקום לנכדה מה שמאותת למנהל כי דרישתו לאי חתימה על הסכם עם צד קשור לצד שעימו בוטלה העסקה אינו מרכיב באישור הביטול.

הערות שוליים:

  1. ו”ע 8079/07 אהרון יצחק נגד מנהל מיסוי מקרקעין 


Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם