דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם הלכה חדשה מאוחרת חלה גם על עסקאות מוקדמות להלכה?

מאת: דורית גבאי, רו”ח

 

מבוא

במקרה גל כפיר ואח’ (1), העוררים הגישו בקשה לאחר יותר משלוש שנים מיום קביעת שומה סופית, לביטולה ולהחזר מס, בטענה כי הלכה חדשה חלה גם על העסקה נשוא הדיון, ומשכך, יש להשיב לעוררים מס רכישה ששולם.

 
עובדות

 1. ביום 30.12.01, דיווח מנהל מקרקעי ישראל על עסקה עם העוררים.
 2. ביום 30.9.02, העוררים העבירו למנהל את ההסכמים שנחתמו עמם, אך לא דיווחו על רכישת זכויות במגרש, והמִנהל הוציא שומה לפי מיטב השפיטה, על רכישת דירה מגורים שנייה.
 3. ביום 22.12.02, הוגשה השגה, וביום 27.7.03, המנהל קיבל את טענתם החלופית בהשגה, וחייב את העוררים לפי מדרגות מס רכישה מופחת לפי דירה יחידה.
 4. ביום 7.11.06, העוררים הגישו בקשה לביטול חיוב מס הרכישה, והסתמכו על הלכה מאוחרת של מקרה מפלסים (2), שקבעה כי עסקה בין הקיבוץ לבין קבלן לבניית שכונת מגורים קהילתית, מכוח הסכמי פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל, אין בה משום מכירת זכות במקרקעין.
 5. ביום 22.12.06, המנהל דחה את בקשת העוררים, ואף ציין כי יש להגיש בקשה זו במסגרת תיקון שומה, לפי סעיף 85 לחוק (3).
 6. ביום 22.4.07, העוררים הגישו בקשה חוזרת לביטול חיוב מס הרכישה, לפי סעיף 85 לחוק.

 

גדר המחלוקת

השאלה המשפטית שעמדה בפני הוועדה:

 • האם הלכת מפלסים מהווה עובדה חדשה, המזכה את העוררים בתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק, כטענת העוררים?

 

החלטה

 • נפסק, כי השומה שנקבעה בהשגה בין העוררים לבין המנהל היא שומה סופית שהוסכמה על הצדדים בהסכם פשרה, ומשכך, לא ניתן לבטלה משום פסיקה מאוחרת ליום העסקה.
 • עוד נקבע, כי הלכה שיפוטית חלה על עסקאות מיום מתן קביעתה והלאה, ולא רטרואקטיבית ליום עסקה מוקדמת להלכה.

 

הערר נדחהניתן ביום 20.3.2008.

 

הערות שוליים:

 1. ו”ע 8008/07 גל כפיר נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חיפה.
 2. עליון, ע”א 4071/02 קיבוץ מפלסים ואח’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין באר שבע.
 3. סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ”ג-1963.
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם