דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

פיצויי הפקעה זכאות הנישום להטבה הקבועה בפקודת מס הכנסה

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, סודרי נ’ פקיד שומה פתח תקוה (1), נקבע כי פיצוי לפי סעיף 197 לחוק מיסוי מקרקעין אינו מהווה פיצוי בגין הפקעה, ולכן אינו מזכה בהטבה הקבועה בסעיף 91(ז) לפקודת מס הכנסה (2)– המאפשר לנפגע תשלום מחצית המס.

עוד החליטו הצדדים מראש כי המיסוי ייכלל ברווח ההון.

העובדות

בית המשפט המחוזי קבע בפסק הדין שתי קביעות, שעליהן חולקים הצדדים. הקביעות הינן כדלקמן:1.1. סודרי – אשר קיבל את הפיצויים, אינו זכאי להטבה לפי סעיף 91(ז) לפקודת מס הכנסה. יובהר כי מהות ההטבה היא חיוב במס רווח הון במקרה של הפקעת נכס  במחצית מסכום המס.

בעניין זה קיבל בית משפט קמא פסק דין לחובת הנישום.

בחישוב רווח ההון יש להתיר ניכוי חלקי של עלות רכישת המקרקעין.

הפעם קביעת בית המשפט הייתה לחובת רשות המס ולטובת הנישום.


ההכרעה

בהקשר השאלה הראשונה צדק בית משפט קמא בשתי קביעותיו.ההטבה שבסעיף 91(ז) לפקודה חלה לגבי פיצויי הפקעה, ואין היא חלה כאשר עסקינן בפיצויים לפי סעיף 197 לחוק, המציין במפורש  פגיעה “שלא בדרך הפקעה”.

באשר לסוגיה הנוספת שנדונה, חזר בו הפרקליט, המייצג את פקיד השומה מן הערעור, בכפוף לכך שתינתן התחייבות של הנישום כי בעת שיחול מס שבח לעניין המקרקעין הגובלים, הנישום לא ידרוש לנכות את סכום  המחיר המקורי, שנוכה בעת חישוב רווח ההון.

בית המשפט סבור כי לא יתכן מצב, שבו יתאפשר ניכוי כפול.יחד עם זאת, פרקליטו של הנישום הודיע כי מרשו לא יבקש בעתיד לנכות את הסכום, שבית משפט קמא הורה על ניכויו.


הערעור נדחה.

פסק הדין ניתן ביום 26.3.2014.


דעת המחברת

לדעתי, שגה בית המשפט, משום שמשפטית אמנם לא נעשתה כאן הפקעה לפי חוק הפקעה מסוים, אולם הייתה פגיעה במקרקעין, והפיצוי על פי סעיף 197 במהותו הינו הפקעה של זכויות והורדת המחיר של הזכות למצב, שבו חייבים לפצות בגין אירוע זה. במהות מדובר בשני אירועים – שאחד מהם והראשון שבהם הוא בעצם הפקעה.
מוצע לתקן את החוק, כדי שיהיה ברור שבגין פגיעה במקרקעין ועם קבלת הפיצוי לפי סעיף 197 יש להחיל את סעיף 48ג’ לחוק מיסוי מקרקעין או הסעיף המקביל לו בפקודת מס הכנסה כמו במקרה הזה.

הערות שוליים:

  1. ע”א 9433/12 סודרי נ’ פקיד שומה פתח תקווה
  2. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963
  3. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א – 1961


המאמר נכתב ביום 27.5.2014
#27
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם