דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

אי תחולת הוראות סעיף 49 ו’ כאשר דירת המגורים הנמכרת התקבלה במתנה ונותן המתנה ניצל בשלה פטור לפי הוראות פרק חמישי 1

מאת: דורית גבאי, רו”ח
 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2009

 

סעיף 49 ו’ לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי במקרים בהם נותן המתנה מנצל פטור בשל עסקת המתנה בהתאם להוראות פרק חמישי1 לחוק, לא יחולו הוראות סעיף 49 ו’ לחוק על מקבל המתנה.
הוראות סעיף 49 ו’ לחוק קובעות, כי מוכר דירה שנתקבלה במתנה כפוף למגבלות של תקופת צינון שונות בטרם יהא רשאי למוכרה בפטור ממס לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק.

יש לראות בהוראה זו מעין פרשנות מקלה לסעיף הצינון. הצינון יחול רק במקרה בו בעסקת המתנה נתבקש פטור מיוחד לעסקאות מתנה, ולא במקרה בו בעסקת המתנה נוצל על ידי מוכר המתנה פטור רגיל לפי פרק חמישי1 לחוק.

עקב הוראת ביצוע זו – יש לתת חשיבות ולשקול היטב לפני כל עסקת מתנה בין קרובים של דירת מגורים איזה פטור “משתלם” לנצל – האם עדיף לפטור מכוח פרק חמישי 1 או שמא מכוח סעיף 62 לחוק.

 

 

נכתב מחדש: 12.2.2012
#311
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם