דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

פאטק”ה – אחזקת חשבונות זרים עבור אמריקאים שלא בארה”ב The Foreign Account Tax Compliance Act FATCA

מאת: טל שוורץ, רו״ח 
(מוסמך בישראל ובארה״ב)
 
בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה FATCA:
The Foreign Account Tax Compliance Act
מטרתו של חוק זה היא להעמיק את הגביה מאזרחי ארהב המחזיקים נכסים פיננסים מחוץ לארהב.
 
עיקרי החקיקה
 • תכולה: אמריקאים בעלי אזרחות או/ו גרין קארד, המחזיקים בנכסים פיננסיים מחוץ לארהב ששווים במצטבר עולה על 50 אלף דולר מחויבים לדווח בטופס ייעודי שמספרו 8938, שיוגש ביחד עם הדיווח השנתי, המוגש לרשות המסים האמריקאית (IRS).
 • בנוסף, כל אזרח או תושב אמריקאי המחזיק בנכסים פיננסיים מחוץ לארה”ב שערכם המצטבר עולה על 10 אלף דולר, צריך במהלך השנה להגיש לרשויות המס האמריקאיות טופס ה-FBAR  :

Report of Foreign Bank and Financial Accounts

חובת הדיווח של הגופים הפיננסיים
גופים פיננסיים במדינות השונות מחוץ לארהב, מחויבים להעביר ישירות לרשות המסים האמריקאית (IRS) מידע אודות:

 • חשבונות בנק, המוחזקים על ידי אמריקאים.
 • חשבונות של ישויות זרות(off shore)  בהן לנישומים אמריקאים יש החזקה מהותית.
 
בדיקת נאותות
הגוף הפיננסי מתחייב לבצע בדיקת נאותות לכל בעלי החשבונות הקיימים ובעת פתיחת חשבון חדש, על פי קריטריונים ברורים וידועים, על מנת לקבוע האם הלקוח הינו אמריקאי (ראה נספח 1).
בדיקה ייעודית שנתית נוספת שחייב המוסד הפיננסי לבצע הינה עבור חשבונות בעלי עושר פיננסי העולה על מיליון דולר.
לקוח שזוהה כאמריקאי – במידה ולקוח זוהה על-ידי המוסד הפיננסי כאמריקאי, יבקש המוסד הפיננסי מהלקוח לחתום על:
 • טופס (9-W) המאשר כי אותו אדם ממלא את חובותיו כלפי שלטונות המס האמריקאים.
 • כתב ויתור על סודיות בנקאית  חתימה שתאפשר לבנק להתחיל לדווח לרשות המס האמריקאית על כל פעולותיו בחשבונות.
 • לקוח סרבן – במקרה שיש לקוח שמסרב לחתום, “לקוח סרבן”, המוסד הפיננסי יבצע ניכוי במקור בגובה של30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי שמועבר אליהם.
 
דיווח לרשויות המיסוי בארה”ב
אחת לשנה מתחייבים הגופים הפיננסים לדווח לרשות המיסים האמריקאית באמצעות מדיה מגנטית  מידע אודות:
 • כל החשבונות שזוהו כאמריקאים. הדיווח יהיה על גבי טפסים מובנים ויכלול את שם הלקוח ומספר הזהות שלו SS number.
 • רשימה נפרדת של סרבנים שתועבר לרשויות המס עבור כל הלקוחות שסירבו לחתום על הטפסים.
 
סנקציות למוסד הפיננסי
החוק מטיל סנקציות חריפות על המוסדות פיננסים שיסרבו לשתף פעולה עם החוק בצורה של ניכוי מס במקור בשיעור 30% שינוכה מכל העברות כספים מארהב למוסדות, לחברות ו/או ליחידים.
 
לוחות הזמנים
•  ינואר 2015 – בנקים זרים יידרשו למסור את שמות של בעלי חשבון בנק אמריקאים, כתובות מגורים, מספר
חשבון בבנק והיתרה בחשבון.
ינואר  2016 – בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי ההכנסות של בעלי חשבון בנק
האמריקאים.
•  ינואר 2017 –  בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי כל העסקאות של בעלי חשבון בנק האמריקאים.
 
צורת ההתקשרות
החוק מחייב כל מוסד פיננסי באופן עצמאי להגיע להסדר עם רשויות המסים האמריקאיות (IRS).
במשך הזמן נחתמו הסכמים בין מדינות שונות לבין ארה”ב להעברת מידע הדדי בנושאי מיסים. ההסכמים נחתמו עם מדינות מרכזיות באירופה: צרפת, אנגליה, גרמניה, איטליה וספרד. בכך חסכו מכל בנק במדינה להגיע להסדר נפרד עם רשויות המס האמריקאיות.
במסגרת ההסכם יבצעו המדינות שחתמו שינויי חקיקה פנימיים במדינותיהן על מנת לאכוף את חובת הדיווח לגבי החשבונות שמתנהלים בארצן והמוחזקים עי אזרחי ארהב, וכן יעדכנו את תוכנות המחשב שלהן על מנת שיוכלו לעמוד בקשר מקוון עם מערכות המחשב של רשות המיסים האמריקאית (IRS) .

 

המצב בישראל
הבנקים בישראל התחילו להיערך עוד בשנת 2012 על מנת לעמוד בהוראות החוק ולהימנע מהסנקציות הכלכליות. לצורך כך בנו תהליכים ייעודים לאיתור לקוחות שעונים לקריטריונים ומוגדרים כאמריקאים, ונבנו עבורם הגדרות ייעודיות במערכות המחשביות, החתמתם של הלקוחות שזוהו כאמריקאים על  טפסי ה-W9  וטופסי הצהרה וסימון לקוחות סרבנים.
הבנקים הקימו מחלקות ייעודיות שמרכזות את הנושא ומטפלות בתנועות ייחודיות בחשבונות המוגדרים של כחשבונות אמריקאים. ההערכה היא שכתוצאה מהפעילות זו  יצאו מהמערכת הבנקאית כספים של אמריקאים בסך העולה על 5 מיליארד דולר.

הוראות בנק ישראל
במרץ 2014 הנחה בנק ישראל את הבנקים להיערך להוראות ה– FATCA, ופורסמה טיוטה המנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך ליישום ההוראות בין אם ייחתם הסכם בין ממשלתי ובין אם לא. מהות ההחלטה היא שכל הבנקים בישראל מחויבים על פי הוראות הרגולציה בישראל לבצע את הדיווח לרשויות המס בישראל והדבר לא נתון לשיקול דעתו של כל בנק.

נספח 1 – קריטריונים לבחינת לקוח כאמריקאי או פוטנציאל

 • אזרחות או תושבות אמריקאית או בעל גרין קארד
 • מי שנולד בארה”ב
 • כתובת החשבון בארה”ב
 • הכתובת היחידה שיש לחשבון הינה “in care of” או “hold mail
 • הוראות קבועות בחשבון להעברת כספים לזכות חשבון בארה”ב
 • ייפוי כוח או זכות חתימה בחשבון למישהו עם כתובת אמריקאית
 • מספר הטלפון המשויך לחשבון הינו בארה”ב
 
מאמר זה נכתב כמקור ידע ואינו מהווה המלצה להשקעה או יעוץ משפטי.
מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחים לפני כל השקעה.
הכותב הוא מבעלי חברת מס אמריקה – חברה ישראלית המתמחה במיסוי אמריקאי ובהגשת דוחות שנתיים לפרטים ולמשקיעי נדל”ן לרשויות המס האמריקאיות Tal@MasAmerica.co.il
© כל הזכויות שמורות לחברת MasAmerica 2014
המאמר נכתב בשנת 2014.
 
ב.א.
Print Friendly, PDF & Email

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם