דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

הדבש והעוקץ

מאת: דורית גבאי, רו”ח
 

אושרה הארכת התוקף של הוראת השעה שתוקפה פג ביום 31.12.2012 ולאור אישור ועדת הכנסת מיום 18.12.2012 – תוקפה יפוג ביום 5.5.2013.

העילה להארכת המועד –  סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת

הדבש

עסקאות במקרקעין, היינו מכירות של זכויות במקרקעין שיום המכירה שלהן ייקבע עד ליום 5.5.2013 ייהנו מ:

מס רכישה על דירה יחידה

רכישות של דירה יחידה לפי החוק שיום הרכישה שלהן יחול עד וכולל 5.5.2013 ייהנו ממדרגות נוחות כדלהלן (אפשרי שיחולו שינוים קלים לטובה):

מס רכישה על דירת מגורים יחידה

על חלק השווי שאינו עולה על 1,421,760 ₪ – 0%

על החלק שבין 1,421,760 ₪ לבין 1,686,395 ₪ – 3.5%

על חלק השווי העולה על 1,686,395 ₪ – 5%

פטור על דירות מגורים

פטור ממס שבח למוכר שתי “דירות מגורים מזכה” ניתן עדיין למכור שתי דירות מגורים מזכות נוספות בפטור ממס שבח עד לסך של 2.2 מיליון ש”ח, בנוסף לפטור הקבוע בפרק חמישי1 בחוק מיסוי מקרקעין.

פטור ממס שבח על מכירת קרקע למגורים

הקלה במס למוכר קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים  המשך

תשלום מס שבח בשיעור מקסימאלי של 20% – 25% על השבח הריאלי החייב, במכירת קרקע עליה ניתן לבנות  שמונה יחידות דיור ומעלה ואשר יום רכישתה קדם ליום 2001 ו- 80% מיחידות הדיור תושלם בניתן בתוך 36 חודשים מיום המכירה.

הדגש תמיד הוא על “יום המכירה” ו- “יום הרכישה”, כי אישור בית משפט דוחה את היום ליום האישור וכן הלאה. תלמדו את הוראת ביצוע 25/96 שמרכזת מתי יידחה יום המכירה ליום שאינו יום חתימת חוזה.

 

העוקץ

רכישת של זכויות במקרקעין שייקבע להן יום רכישה עד וכולל 5.5.2013 מדרגות מס רכישה על דירה נוספת ימשיכו להיות גבוהים והעיוות יימשך עוד מספר חודשים:

מס רכישה על דירת מגורים נוספת

על חלק השווי שאינו עולה על 1,053,200 ₪ – 5%

על חלק השווי שבין 1,053,200 ₪ לבין 3,159,600 ₪ – 6%

על חלק השווי העולה על 3,159,600 ₪ – 7%

נכתב ביום 19.12.2012
#290
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם