דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם פסק דין הצהרתי לביטול הסכם מחייב את המנהל? עוד דוגמא למתח בין הדינים

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה משרף מג’אדלה נ’ מנהל מיסוי מקרקעין – חדרה (1)קבע כי דין הבקשה לתיקון הערר להידחות, ויש למחוק את הערר על הסף. קבלת פסק דין הצהרתי, שניתן לטובת מג ‘אדלה, אימו של מוכר הזכות במקרקעין, לא שינה את מעמדה כלפי מנהל מיסוי מקרקעין ולא הקים לה בסיס להגשת ערר על החלטות, שניתנו בעניינו של נישום אחר, גם אם קיבלה פסק דין הצהרתי לביטול העסקה.

העובדות

 1. בשנת 2011 נודע לעוררת כי בנה עומר מג ‘אדלה, ביצע עיסקה למכירת המקרקעין – בשטח של 170 מ”ר, ועליו מבנה בעיר באקה- אל-גרביה. הזכויות שייכות לבן שמכר.
 2. לטענת העוררת הבן חתם ביום 17.9.2009 על הסכם מכר לסאמה חאלד. כאשר התגלה הדבר לעוררת, ביקשה מבנה לבטל את העיסקה.
 3. הקונה לא הסכים לביטול העיסקה, שחתם עם הבן. העוררת פנתה לבית המשפט בתביעה לפסק דין הצהרתי כנגד בנה עומר וכנגד הקונה.
 4. ביום 27.5.2013 ניתן פסק דין הצהרתי, שהעסקה בוטלה.
 5. הבן הגיש בסמוך למועד המכירה שעשה בקשה לביטול העסקה למנהל מיסוי מקרקעין, וזו נדחתה. כמו כן, לאחר שניתן פסק הדין, הגיש עומר למנהל בקשה נוספת לביטול העסקה והשבת המס  ששולם על ידו. אף בקשה זו נדחתה על ידי המנהל, ועל כן הוגש הערר הנוכחי.
 6. מי שפנה לוועדת הערר בערר היה האם, שזכתה בפסק דין הצהרתי לביטול המכר. הדיון הנוכחי הינו בשאלה – האם משהגישה האמא את הערר, בזמן שהיא אינה צד לעיסקה מבחינת מנהל מיסוי מקרקעין –  היא יכולה להגיש בקשה לתיקון כתב הערר, על מנת להוסיף את בנה, מר עומר מג ‘אדלה ואשתו סוזאנה מג ‘אדלה, כעוררים.
 7. בבקשה נטען כי יש לצרפם נוכח טענת המנהל, לפיה מג ‘אדלה כלל אינה צד לעסקה נשוא החיוב במס.

גדר המחלוקת

 1. האם מג’אדלה הינה צד לעניין מול המנהל?
 2. האם ניתן לאפשר את תיקון הערר, כך שיתאפשר לעומר לטעון כנגד השומה שהוצאה לו?
 3. האם קבלת פסק דין הצהרתי לטובת מג’אדלה משנה את מעמדה מול המנהל בקשר לעסקה, שחתם הבן?

טענות המנהל

 1. למג’אדלה אין כל מעמד בהליך. העסקה דווחה כעסקת מכר, כאשר הזכויותיו במקרקעין שייכות לעומר, והוא זה שיחויב במס שבח. מג’אדלה לא דיווחה על העסקה ולא חויבה במס.
 2. עומר לא הגיש השגה וערר.
 3. דין הערר להימחק.

ההכרעה

 1. מג’אדלה לא הייתה צד לעסקת המכר, לא דיווחה על העסקה, לא חויבה במס, והמנהל לא הוציא לה שומה, והיא לא נדרשה לשלם מס. לכן לא עומדת לה כל עילה להגשת ערר.
 2. עומר דיווח על העסקה וחויב במס. אם ביקש עומר להשיג על ההחלטה או להגיש ערר, היה עליו לפעול במועדים הקבועים בחוק. לא ניתן בדרך של תיקון הערר הנוכחי להכשיר הארכת מועדים לעומר.

  אם עומר מבקש להאריך את המועד, עליו לנקוט בהליך עצמאי משלו, שייבחן על פי נסיבותיו.

 3. קבלת פסק דין הצהרתי, שניתן לטובת מג ‘אדלה, אינו משנה את מעמדה כלפי המנהל, ואינו מקים לה בסיס להגשת ערר על החלטות, שניתנו בעניינו של נישום אחר.

דין הערר להידחות  על הסף.

אם עומר מעוניין להגיש בקשות כלשהן בנוגע לעסקה שדווחה על ידו, עליו לנקוט בהליכים עצמאיים על פי דין, אשר יישקלו בבוא העת.

פסק הדין ניתן ביום 2.4.2014
הערות שוליים:

 1. ו”ע 3962-10-13 מג’אדלה נ’ מנהל מיסוי מקרקעין – חדרה


נכתב בתאריך 10.7.2014
#36
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם