דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

תשלום דמי המלצה כחלק משווי רכישה של קרקע בהרחבה קהילתית

מאת: דורית גבאי, רו”ח

העובדות

מדובר בשתי משפחות, משפחת ברבוי ומשפחת בלשה אשר חתמו על הסכם דמי המלצה עם אגודת מושב כפר אוריה, להענקת זכות להקמת מגרש במסגרת פרויקט להרחבה קהילתית. עיקרו של ההסכם הוא המלצת האגודה בגדר החלטה 737 בפני מנהל מקרקעי ישראל על החכרת מגרש למשפחות ברבוי ובלשה. בעקבות ההמלצות, המגרשים הוקצו למשפחות, ובגינם שילמו למנהל דמי חכירה והיוון.  האגודה דיווחה לרשויות המס על קבלת “דמי המלצה”. בעקבות זאת, הגישו המשפחות אף הם דיווח, כשהשומה העצמית הועמדה על סכום של אפס, בטענה כי המלצת האגודה להקצאת מגרש איננה בגדר אירוע מס המחייב תשלום מס רכישה.

גדר המחלוקת


האם הפניה של משתכן או המלצה עליו בפני מינהל מקרקעין ישראל לחתום על חוזה חכירה מגיעה כדי מכירה ורכישה של זכות במקרקעין?
מהו הבסיס לקביעת שווי הרכישה של משתכן בהרחבה קהילתית?

פסק הדין


הוחלט כי המלצת המושב על פי החלטה 737 אינה יוצרת אירוע מס לצורך חיוב במס. ועדת הערר סברה כי זכות ההמלצה לא מגיעה כדי הזכות המכרעת לגבי ההתקשרות עם החוכר. ביהמ”ש חזר על ההלכה הנוהגת עד היום, שלפיה החלטה 737 אינה יוצרת אירוע מס אם בשל אופייה של ההחלטה ואם מכוחה.
עוד נקבע כי בהחלטה 737 גלומה הטבה בכך שהחוכר משלם מחיר מופחת למינהל מקרקעי ישראל ואולם המשפחות צריכות לשלם מס על השווי של המגרשים שקיבלו לפי שווי שוק, ואין נפקא מינה מה הוא השווי שקבע השמאי הממשלתי בעניין זה.

לעניין קביעת השווי של העברת הזכויות לצורך קביעת המס קבעה הוועדה, כי צירוף שני הסכומים ששולמו על ידי המשפחות, כלומר הסכום ששולם לאגודה והסכום ששולם למינהל מהווה את הערך האמיתי של השווי הכלכלי. צירוף שני הסכומים כאמור, מאיין את ערך המתנה שניתנה בגדר החלטה 737.(2)

מילון מונחים מקצועיים/הערות שוליים:

  1. ו”ע 112/07 אילן ורוני ברבוי ואח’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין.
  2. החלטה 737- מדובר בהחלטה של מנהל מקרקעי ישראל שמתייחסת ליישובי קו העימות בצפון. לפי החלטה זו, יינתנו הנחות והטבות שונות ליישובי קו העימות. המינהל יאפשר לאגודות היישובים הנ”ל לגבות כספים מהמועמדים להקצאת המגרשים בהרחבה, בתנאים מסוימים.


נכתב ביום 28.11.2011.
#676
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם