דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

מוסד ציבורי – הבטי מיסוי מקרקעין חלק ד

עסקאות עם גופים ציבוריים ורשויות מקומיות

פסק דין מוזיאון ארצות המקרא 

מאת: דורית גבאי, רו”ח

סוגיה הנדונה במקרה מוזיאון ארצות המקרא(1) הייתה – האם השכרת נכס על ידי מוסד ציבורי ושימוש בכספי השכירות למטרות המוסד – הינם בגדר שימוש “במישרין” הנדרש לצורך הוראת הפטור למוסד ציבורי, הקבועה בסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין?

עובדות

• העוררת הינה עמותה, שהוכרה כמוסד ציבורי לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.
• העוררת קיבלה במכר ללא תמורה מקרקעין מאת חברת גילמש נכסים בע”מ, וקיבלה פטור חלקי ממס רכישה בהתאם לתקנה 9 לתקנות מס רכישה.
• לימים התברר למשיב כי המקרקעין מושכרים בשכירות לא מוגנת לשוכרים זרים, וכי העוררת מקבלת שכר דירה מההשכרה הנ”ל, ולכן תיקן את שומתו וביטל את הפטור.
• שלטונות מס ההכנסה הכירו בהכנסות שכר הדירה כהכנסות פסיביות, והעוררת קיבלה פטור מלא ממס הכנסה בגין ההכנסה משכר הדירה.
• דמי השכירות הועברו כולם לידי העוררת, ו”עזרו” לעוררת לתפעל את עצמה ולמלא את מטרותיה.

פסק דין – ועדת הערר

• הפטור, שאותו תובעת העוררת, חייב להיבדק לא על פי הפטורים שניתנו לה על פי פקודת מס הכנסה, אלא על פי ההוראות המפורשות של חוק מיסוי מקרקעין והתקנות, שהותקנו מכוחו.

• על פי הוראות החוק, רק כאשר השימוש במקרקעין על ידי המוסד הציבורי הוא שימוש במישרין, יינתן הפטור החלקי ממס הרכישה.

• המקרקעין אינם משמשים במישרין את העוררת, והם משמשים אותה רק בעקיפין, שכן הכנסות דמי השכירות, שהינם “פירות” המקרקעין, עוזרים לעוררת לתפעל את מטרותיה, אבל עזרה זו היא פעולה עקיפה של המקרקעין, ואלה אינם משמשים במישרין את העוררת.

הוחלט – הערר נדחה.הערות שוליים:

(1) וע’ 1124/01 מוזיאון ארצות המקרא נ’ מס שבח ת”א 2בחלק הבא של המאמר

מוסדות ציבור, ירוכזו נתוני המפתח בסוגיה הבאה:

מכירה על ידי מוסד ציבורי של דירת מגורים


Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם