דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

“מוסד ציבורי” – פטור ממס – היעדר מעמד “מוסד ציבורי” שולל פטור לפי סעיף 49ב(6)

מאת: דורית גבאי, רו”ח
 

מבוא

בפסק דין עיזבון המנוחה אהרון חממה יונה ז”ל דנים בשאלה האם העדר מעמד “מוסד ציבורי” שולל פטור ממס לפי סעיף 49ב(6).


העובדות

מדובר בדירה של אישה אשר לפני שנפטרה השאירה צוואה לפיה לאחר מותה מנהל העיזבון ימכור את הדירה ובכסף שיתקבל יכניסו ספר תורה לבית הכנסת  ותיערך חגיגה להכנסת ספר התורה. מנהל העיזבון מכר את הדירה וביקש פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(6) העוסק בפטור ממס עבור דירת מגורים מזכה על ידי מוכר שקיבל בירושה דירה. יש לציין כי  למרות שהפטור ניתן למוסד הציבורי עצמו והדירה עצמה נמכרה על ידי מנהל העיזבון, עדיין יש  להחיל את הפטור משום שהסכום מועבר במלואו למוסד הציבורי.(1)


גדר המחלוקת

האם בית הכנסת נחשבת כ”מוסד ציבורי” כנדרש לפי סעיף 49ב(6) או לא?


פסק הדין

סעיף 49ב(6) דורש שעל מנת שנכיר במוסד כלשהו כ”מוסד ציבורי” יש צורך בהחלטת שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. לא הייתה מחלוקת שלבית הכנסת אין אישור שכזה ולכן אין הוא מוגדר כ”מוסד ציבורי” כנדרש לפי סעיף 49ב(6). על כן אין מנוס מלדחות את הערעור ולחייב את מנהל העיזבון בתשלום מס כחוק.


דעת המחברת

הפטור על פי סעיף 49ב(6) הוא פטור חדש, יחסית, והוא מוענק בדיוק למקרים בהם המצווה מבקש לתרום את הדירה או כספי מכירתה לטובת מוסד ציבורי. סעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור למי הנותן במתנה זכות במקרקעין למוסד ציבורי. המסלול הזה הוא מקרה פרטי של מי שהקדיש את הכספים ממימוש הדירה לאותה מטרה – במוסד ציבורי.

צריך לזכור, שכללי הפטור בפרק חמישי1, שם נכלל סעיף 49ב(6) מאוד מדויקים, עם כוונה מאוד מסוימת למי להעניקם ומתי. הכוונה הייתה והינה להעניק הפטור רק אם מוסד ציבורי מקבל את הכספים הללו. מוסד ציבורי הוא גוף שקיבל את המעמד הזה ומחזיק בו. טרם נדונה השאה – באיזה מועד צריך המוסד להיחשב ככזה: ביום פטירת המורישה? ביום המכירה של הדירה? ביום העברת הכספים?לעניות דעתי, בסופו של דבר צריך לבחון את התנאי ביום הזכאות לקבל את הכספים הללו- היינו ביום המכירה של הזכות.

 

הערות שוליים:

(1) ו”ע 1502/04עזבון המנוחה אהרון חממה יונה ז”ל נ’ מס שבח מקרקעין תל אביב.

 

 

נכתב ביום 10.2.2012
#624
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם