דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

תקופת הצינון בשל העברת דירה בין בני זוג – תחולת סעיף 49ו לחוק

החלטת מיסוי: 1254/09

 
מאת: דורית גבאי, רו”ח

 

העובדות

בני זוג נשואים אשר היו רשומים יחדיו כבעלי דירה באזור המרכז. בשל תפקידו של הבעל במשך שנים כעובד שירות המדינה בחו”ל התגוררו בני הזוג בחו”ל. בשנים האחרונות החליטו בני הזוג כי האישה והילדים יתגוררו בארץ ואילו הבעל ימשיך בפעילותו בחו”ל. עקב כך – בשנת 2006 העביר הבעל את חלקו בדירה לאשתו ללא תמורה, בפטור ממס אשר התבסס על סעיף 62(ב) לחוק מיסוי מקרקעין. הכוונה- מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה, מיחיד לבן זוגו המתגורר יחד איתו בדירה הפטורה ממס.

הבקשה

האישה מעוניינת למכור את הדירה שבבעלותה בפטור ממס שבח, מבלי להידרש לתקופת צינון המנויה בסעיף 49ו לחוק.

סעיף 49ו מהווה סייג לדירה אשר נתקבלה במתנה: כדי להיות זכאי בפטור ממס שבח נדרשת תקופת צינון, אדם המבקש למכור דירת מגורים שקיבל במתנה לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח, אלא אם כן חיכה פרק זמן מסוים מאז קבלת הדירה ועד למכירתה.

אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגורי המוכר – תקופת הצינון לה הוא נדרש עומדת על ארבע שנים, במידה והדירה שימשה למגורי קבע – תקופת צינון העומדת על שלוש שנים.

ההחלטה

האישה לא תידרש לתקופת צינון הקבועה בסעיף 49ו לחוק ותהיה זכאית לפטור ממס שבח במכירת הדירה, בכפוף לעמידה בשאר התנאים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק.

בני הזוג יראו כמוכר אחד על פי סעיף 49(ב) – כך שהפטור אשר נוצל על ידי האישה, ייחשב ככזה שנוצל גם על ידי הבעל עצמו.

 

 

נכתב ביום: 1.5.2010
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם