דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

בקשה להמרת חיוב בגדר עילה לתיקון שומה

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק הדין קצ’ליק שירלי נגד מנהל מס שבח תל אביב נידונה הסוגיה האם בקשה להמרת חיוב בפטור באה בגדר העילות לתיקון שומה על פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין?

העובדות

ביום 24.6.1999 אושר הסכם גירושין בין העוררת ובן זוגה. במסגרת הסכם הגירושין נקבע כי ביתם המשותף של בני הזוג יימכר ובגינו יבקשו בני הזוג פטור ממס שבח. כמו כן, נקבע כי אם היה ואחד מבני הזוג ימכור דירה אחרת בבעלותו וינצל פטור במכירתה ישלם את מס השבח בו תחויב הדירה המשותפת.ביום 26.11.1999 מכרה העוררת את דירתה האחרת והגישה בגינה שומה עצמית בה ביקשה להתחייב במס שבח בשיעור של 12% מהשבח בשל יום רכישה היסטורי. מנהל מס שבח קיבל את שומתה העצמית אולם דחה את מועד תשלום המס בהתקיים תנאי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין.

גדר המחלוקת

העוררת פנתה למנהל בבקשה להעניק לה פטור במכירת הדירה האחרת בטענה כי לא מכרה דירת מגורים מזכה בארבע השנים שקדמו למכירה האחרת. מנהל מס שבח קיבל את שומתה העצמית אולם דחה את מועד תשלום המס בהתקיים תנאי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין. ב- 2001 פנתה העוררת למנהל בבקשה להעניק לה פטור במכירת הדירה האחרת בטענה כי לא מכרה דירת מגורים מזכה בארבע השנים שקדמו למכירה האחרת. זאת ועוד העוררת טענה כי בשל אילוץ משפטי שנבע מהסכם הגירושין נמנע ממנה לבקש פטור במכירת דירתה האחרת ועם הסרת האילוץ פנתה למנהל מס שבח בבקשה לקבל פטור כאמור.

פסק הדין

הוחלט כי אין מקום לטענת האילוץ מטענת העוררת מהטעם שהייתה מיוצגת בהליך הגירושין והסכם הגירושין נעשה בהסכמה חופשית של הצדדים שלו. תכנון המס והשיקול הכלכלי איזה מס שבח לשלם ובגין איזו מכירה לקבל פטור הינו בלעדי למוכר ובתנאי ששיקוליו הינם בגדר הבחירה החוקית. הוראות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין בדבר תיקון שומה אינן חלות היות ולא התקיים אף אחד מתנאי התיקון בסעיף. סעיף 85(3) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי תיקון מחמת טעות אינו חל במקרה זה היות והסעיף אינו מתייחס לטעות בהבנה המשפטית אלא בטעות בעובדות שהיוו בסיס לשומה.


דעת המחברת

בלי קשר למקרה הזה, אציין שבפועל, בחיי היום-יום בעבודה עם מנהל מס שבח, אני מוצאת, לצערי, שהיישום והנכונות של המנהל להקשיב לטענות אי-קיומה של עילת הפתיחה בשל טעות שואפת לאפס. ההשגות נדחות והתיק מגיע לדיון בבית המשפט.

המאמר נכתב ביום: 20.1.2009
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם