דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

ועדת הערר באר שבע קבעה: דירות למגורי מרצים אורחים מחו”ל משמשות את האוניברסיטה “במישרין”

רכישת דירות על ידי מוסד ציבורי לשימוש במישרין מעניקה מס רכישה מופחת


מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אוניברסיטת בן גוריון נגד מנהל מיסוי מקרקעין באר שבע(1), נדונה ההנחה במס רכישה, אשר ניתנת למוסד ציבורי בעבור רכישת מקרקעין המשמשים אותו במישרין. המילה “במישרין” אינה מוגדרת בחוק, ועל כן נדרשה ועדת הערר להכריע: האם השימוש בדירות לצורך מגורי מרצים אורחים מחו”ל, הוא שימוש של האוניברסיטה במישרין או שמא בעקיפין.

העובדות

 1. ביום 25.3.2009 רכשה אוניברסיטת בן גוריון ארבע דירות מגורים בבאר שבע.
 2. האוניברסיטה ביקשה בשומתה העצמית, לשלם מס רכישה מופחת, מכוח סעיף 61 לחוק(2) וסעיף 9 לתקנות(3), לפיהם יחול מס רכישה מופחת על רכישת זכות במקרקעין כשהמקרקעין משמשים מוסד ציבורי.
 3. מנהל מיסוי מקרקעין דחה את השומה, וחישב את מס הרכישה בחישוב רגיל לדירות מגורים. האוניברסיטה הגישה השגה על החלטה זו, וציינה, בין השאר, שהאוניברסיטה “הנה ללא ספק מוסד ציבורי. הדירות שנרכשו נועדו לצורך אירוח של מרצים מחו”ל, ובכך הן משמשות את המוסד במישרין בלבד. לא יוקנו זכויות בדירות אלה לצד שלישי כלשהו”.
 4. ביום 17.5.2010 ניתנה החלטת המנהל לדחות את ההשגה, הואיל ולא השתכנע כי הדירות ישמשו את האוניברסיטה במישרין בלבד. על ההחלטה הוגש ערר זה.

גדר המחלוקת

 1. בית המשפט מתמקד בשאלה המשפטית: האם הדירות תשמשנה במישרין את האוניברסיטה, ולכן היא זכאית לתשלום מס רכישה מופחת לפי סעיף 9 לתקנות?

העוררת טוענת

 1. האוניברסיטה היא מוסד ציבורי, ושיתוף פעולה אקדמי עם מוסדות אחרים בחו”ל הוא חלק ממטרתה הציבורית, לכן השימוש בדירות הוא שימוש במישרין על ידי האוניברסיטה.

מנגד, טענות המשיב

 1. יש לפרש את המונח “במישרין”, כמשמש את המטרה הציבורית של המוסד, ואילו במקרה דנן, אין לומר כי הדירות משמשות במישרין את המטרה הציבורית של האוניברסיטה.
 2. שימוש לא ייחשב “במישרין”, אם המוסד מעמיד דירות לרשות עובדיו, אף אם יש בכך כדי לקדם את מטרותיו בעקיפין. יש להבחין בין מעונות הסטודנטים, שהם מקרקעין המשמשים במישרין את האוניברסיטה, לבין הדירות שמיועדות לשכן אנשי סגל, חוקרים ומרצים שמספקים שירות לאוניברסיטה.

ההכרעה

 1. הוועדה קבעה כי מטרתה הציבורית של האוניברסיטה היא מחקר והוראה. לפי חוקת האוניברסיטה, עליה לשתף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות, וכן להקים, להחזיק ולנהל מעונות מגורים.
  לפיכך, הדירות ישמשו את מטרתה הציבורית של האוניברסיטה במישרין.
  במקרה זה, רכישת הדירות לא נועדה לזכות ברווחים כלשהם, בדמי שכירות או בתשואה, אלא לאירוח בלבד.
 1. האורחים, המרצים מחו”ל, אשר יתגוררו בדירות לתקופות קצרות ועל בסיס מקום פנוי, אינם עובדים של האוניברסיטה, ולכן הדירות אינן הטבת שכר כחלק מתנאי ההעסקה.
 2. המנהל מסכים שמעונות הסטודנטים משמשים את האוניברסיטאות במישרין, אך טוען שיש לראות באופן שונה מעונות לסטודנטים ומגורים למרצים אורחים.
  חברי הוועדה דוחים טענה זו, וקובעים שהן מעונות הסטודנטים והן מגורי מרצים אורחים משמשים את האוניברסיטה להשגת מטרותיה הציבוריות במישרין.
 1. על כן, רכישת הדירות הנה על ידי מוסד ציבורי, והן תשמשנה את האוניברסיטה למטרתה הציבורית, ולכן חל על הרכישה סעיף 9 לתקנות, והאוניברסיטה זכאית לתשלום מס מופחת.

הערר התקבל. ניתן ביום 8.3.2011.
נפסק כי המשיב ישלם הוצאות משפט בסך 17,000 ש”ח.הערות שוליים:

 1. ו”ע 7098-07-10 אוניברסיטת בן גוריון נ’ מנהל אגף מיסוי מקרקעין באר שבע
 2. סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג 1963
 3. סעיף 9 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל”ה 1974

 

המאמר נכתב ביום 25.5.2017, אנגליה
#439
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם