דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

תיקון פקודת מס הכנסה – מיסוי התא המשפחתי מהפכה בשידור חי

מאז העדכון האחרון בנושא חלו המון דברים.

ב 4.3.2013 התקיימה ישיבה בוועדת הכספים של הכנסת בשעה 10:30.

120 זוגות נשואים ואנשים מכל הקשת התייצבו לדיון בזמן. הגיעו חברי כנסת רבים מכל הסיעות. היה ממש יום חג.

מר גפני, יו”ר זמני של הועדה, סקר בקצרה מה שקרה בנושא מאז פסק דין קלס, מלכיאלי והקשר עם רשות המסים והביע פליאה מדוע לא הגיע נציג בעל סמכויות מרשות המסים.

כידוע, מנהל רשות המסים מר דורון ארבלי, מסיים את תפקידו לקראת החג ב- 18.3.2013. מר משה אשר, המנהל החדש לחמש שנים הבאות, מכיר את הסוגיה וייכנס לנושא עם כניסתו לתפקיד.

הדיון בוועדה כלל הבעת עמדות תמיכה של חברי הכנסת כמו – עמיר פרץ, ראובן רבלין, יעל גרמן, פרופ’ ברוורמן  ועוד ועוד נאומים מדהימים.

באותו היום מספר החתימות על הצעת החוק המריא ל 50 חברי כנסת.

כיום כפי שתראו מספר התומכים בחתימה כבר 70 חברים וידוע לי על עוד שניים שבדרך.

אין צורך לחזור ולהסביר את משמעות התיקון הזה לציבור העסקים המשפחתיים, אשר מנהלים יחד עסקים, תוך וויתור על מקומות עבודה אחרים. הזוגות שביקשו זכות דבור ודברו בפני המשתתפים באולם הגדול, תיארו מצב הזוי לחלוטין. אישה שמקימה עסק ומבקשת מבעלה שיצטרף ויעזור לה לדחוף אותו. מגייסת אותו, כמשרת אמון, העסק מתפתח, היקפים גדלים, השכר שלו מוגבל לסך 4,000 ₪. כל מה שמשולם לו מעבר לזה מיוחס לאישה, כך שהתא המשפחתי מאבד את מדרגות המס האישיות של כל אחד, נקודות הזיכוי ותנאי פנסיונים וביטוחיים בהמשך הדרך.

כל המשתתפים כולל מר רמי אריה, עו”ד, רו”ח, מר דורון רצאבי, רו”ח – נשיא להב, מר דודי גולדברג, רו”ח –  נשיא לשכת רואי החשבון, מר זיו שרון, עו”ד – יו”ר ועדת המסים של לשכת עורכי הדין – איזו נציגות מכובדת – דברו והסבירו לחברי הכנסת החדשים מה הבעיה? מהם הפתרונות? מהו מצב הדברים בשטח.

גם אני קבלתי זכות דבור.

סקרתי את הנושא מזוית ראיה של מי שעשתה שומות כאלו בעבר, כמפקחת מס הכנסה, תיארתי את מצב הטיפול השומתי בשטח וכיצד תיקים מגיעים לבתי משפט וכן הלאה. טענתי שבעל הבית לא נמצא והילדים משתוללים!

הדיון שודר בערוץ הכנסת בשידור חי וראו אותו חברי הנהלת רשות המסים. אני יודעת שהם הושפעו ממנו ומהדברים שנאמרו על ידי המשפחות.

המצב אינו פשוט.

הזוגות מצד אחד מצביעים על קיומו והפעלתו של חוק שאינו הגיוני. על רדיפות של מוציאים לפועל, על שומות מס בסכומים גדולים שהוציאו פקידי השומה בגין שנות מס מהעבר.

רשות המסים – מחפשת מוצא למימון העלויות של הפתרונות המוצעים, תוך לקיחה בחשבון מתן פתרון גם לשומות שנים עברו.

לסכום, העבודה עוד לפנינו.

לעניות דעתי ההצעה תוגש.

נחזור מהפסח, יהיה מנהל רשות בתפקיד, צפוי להיות לנו שר אוצר חדש. וכי אז זה יעלה לסדר היום של השר ומנהל הרשות ויחל המרוץ האמתי.

הנה נוסח מוגש לעיונכם נכון להיום.

ראו בהמשך מי לא חתם.

נסו לעזור לנו בהחתמתו. שרים וסגני שרים אינם חותמים.

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים:

חברי הכנסת:

משה גפני

יריב לוין

אורי מקלב

יעקב אשר

אמנון כהן

אבישי ברוורמן

משה זלמן פייגלין

יצחק וקנין

סתיו שפיר

זהבה גלאון

נחמן שי

מאיר כהן

אורי אורבך

יפעת קריב

איתן כבל

רונן הופמן

ג’מאל זחאלקה

בועז טופורובסקי

ישראל חסון

מרב מיכאלי

יאיר לפיד

שלי יחימוביץ

דב חנין

יצחק הרצוג

דב ליפמן

רוברט אילטוב

ניצן הורוביץ

דוד אזולאי

באסל גטאס

איציק שמולי

חנין זועבי

פניה קירשנבאום

קארין אלהרר

ראובן ריבלין

עמיר פרץ

מיקי רוזנטל

ניסן סלומינסקי

מיכל בירן

איילת שקד

מיכל רוזין

רינה פרנקל

שולי מועלם-רפאלי

יעל גרמן

נסים זאב

אחמד טיבי

זבולון קלפה

אורית סטרוק

שי פירון

יוני שטבון

משה מזרחי

אלעזר שטרן

מיקי לוי

זאב אלקין

מאיר פרוש

אורי אריאל

אופיר אקוניס

דוד רותם

ישראל אייכלר

אילן גילאון

אברהם מיכאלי

אריה דרעי

אורלי לוי אבקסיס

מירי רגב

אברהים צרצור

תמר זנדברג

חמד עמאר

אלי בן-דהן

עדי קול

חנא סוייד

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב מס לבני זוג העובדים יחד),

התשע”ג–2013

 

תיקון סעיף 66

1.

בפקודת מס הכנסה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 66 –

  

(1)       במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

   

“(ד)     הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי בני זוג שמקורות הכנסתם תלויים זה בזה והכנסת כל אחד מהם מקורה בתפקיד מוגדר ונחוץ, אלא אם התברר לפקיד השומה כי פרטים שנמסרו לו לגבי הכנסתם של בני הזוג אינם נכונים או התברר שהכנסתו של בן הזוג שאינו רשום ניתנה לו לא בשל תפקיד שמילא או לא ביחס ישיר ומתאים לעבודה שהוא ביצע והכל בכוונה להתחמק ממס.”;

  

(2)       בסעיף קטן (ה) –

   

(א)      בפסקה (1) הסיפה החל במילים “ובלבד שאינו דירת מגורים” – תימחק;

   

(ב)       בפסקה (2) במקום “על אף הוראות סעיף קטן (ד)” יבוא “מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד)” ובמקום “עד סכום של 48,960 שקלים חדשים”  יבוא “עד לסכום המרבי הנקוב בסעיף 121(ב)(1)(ג)”.

הוראת שעה

2.

על אף האמור בכל דין, לגבי הכנסת בני זוג שמקור הכנסתם היה תלוי זה בזה,  בתקופה שבין כ”ז בטבת התשס”ג (1 בינואר 2003) ועד ליום תחילתו של חוק זה, יקראו את סעיף 66(ה) לפקודה כך –

   

(1)       בפסקה (2) במקום הסכום הנקוב בה יבוא “170,000 שקלים חדשים”;

   

(2)       פסקה (3) – לא תיקרא.

 

דברי הסבר

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע את העיקרון הכללי לגבי מיסוי הכנסת בני זוג ולפיו יש למסות בני זוג כיחידה אחת, באופן מאוחד, כך שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד מהם והיא תחוייב על שמו. סעיף 66 לפקודה קובע את המקרים בהם תהיה חריגה מן הכלל ויותר חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג. סעיף קטן (ד) קובע חריג לאפשרות לבקש חישוב מס נפרד, ולפיו בן זוג לא יוכל לבקש חישוב נפרד אלא אם “הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני”. כלומר, ניתן לבקש חישוב נפרד לבני זוג רק במצבים בהם אין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם. בהמשך מונה הסעיף מצבים בהם יראו בהכנסות בני הזוג כתלויות זו בזו, באופן שלא מאפשר חישוב נפרד.

סעיף 66(ה) קובע הוראה לפיה ניתן לערוך חישוב מס נפרד לבני זוג, גם במצבים בהם קיימת תלות כאמור בין מקורות ההכנסה של בני הזוג. החישוב הנפרד ייעשה רק על הכנסה עד לגובה של 48,960 שקלים חדשים ובהתקיים התנאים המנויים בסעיף, שהנטל להוכחתם הוא על בני הזוג.

ביום ח’ בשבט התשע”ב (1 בפברואר 2012) ניתן בבית המשפט העליון פסק דין עקרוני העוסק בסוגיית דרך חישוב המס לפי פקודת מס הכנסה לגבי הכנסה של בני זוג (ע”א 8114/09, 8297/09, 1177/10 מלכיאלי נ’ פקיד שומה עפולה). בית המשפט העליון פירש את הפקודה וקבע כי בכל מקרה בו קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג, תחושב הכנסתם במשותף, זאת אף במקרים בהם גובה ההכנסה לא נבע משיקולי מס. ברם, על אף הפסיקה החד משמעית לגבי לשון הפקודה, בית המשפט העליון מציין כי תוצאת פסק הדין מעוררת אי נוחות רבה ומכבידה על בני זוג שעובדים יחד ואף מתמרצת אותם לעבוד במקומות עבודה נפרדים או בחברות שאינן בשליטתן כדי להפחית את חבות המס שלהם. לפיכך, קורא בית המשפט למחוקק לבחון את ההסדר הקבוע בפקודה ואת תחולתו.

מוצע, אם כן, לשנות את נוסח הפקודה לבטל את החזקה החלוטה שקבועה בסעיף 66(ד) ולקבוע תחתיה הוראה לפיה חישוב נפרד יתאפשר גם לגבי בני זוג שמקור הכנסתם משותף. מוצע לקבוע חריג לפיו אם פקיד השומה נוכח כי נמסרו לו פרטים שגויים או משכורות בני הזוג ניתנו שלא בהתאם לעבודתם והכל בכוונה להתחמק מתשלום מס, תימנע מבני הזוג האפשרות לערוך חישוב מס נפרד.

בנוסף, מוצע להגדיל את הסכום הקבוע בסעיף 66(ה) ולאפשר חישוב נפרד לבני זוג עד לסכום הקבוע בסעיף 121(ב)(1)(ג) לפקודה, שהינו מדרגת המס השלישית שחלה על הכנסתם של יחידים. כן מוצע להוריד מהסעיף את התנאי ולפיו חישוב נפרד יתאפשר רק במקרה בו מקום העיסוק של בני הזוג הוא בדירת המגורים שלהם.

כמו כן מוצע לקבוע הוראת שעה שתחול רטרואקטיבית על התקופה שקדמה לפסיקתו של בית המשפט העליון, בה המצב המשפטי לא היה ברור דיו. על פי הוראת השעה, בתקופה שמשנת 2003 ועד ליום תחילתו של חוק זה, יוכלו בני זוג לבצע חישוב מס נפרד עד לתקרה של 170,000 ש”ח ומבלי שנמסרה על כך הודעה מראש לפקיד השומה.

רשימת הח”כים שעדיין לא חתמו

הליכוד בתנו

אביגדור ליברמן

יאיר שמיר

דני דנון

ציפי חוטובלי

חיים כץ

צחי הנגבי

יש עתיד

עופר שלח

עליזה לביא

יואל רוזובוב

שמעון סולומון

רות קלדרון

פנינה תמנו שטה

העבודה

פואד בן אליעזר

יחיאל בר

עמר בר לב

הראל מרגלית

קדימה

מופז

הבית היהודי

נפתלי בנט

התנועה

ציפי ליבני

מאיר שיטרית

דוד צור

מרצ

פריג

רע”ם תע”ל

מסעוד גנאים

טלב אבו עראר

חד”ש

מוחמד ברכה

עפו אגבריה

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ’ 120.

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם