דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

חשבוניות של חברת קש לא יוכרו לצורך ניכוי מס תשומות

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, לייש שיווק חלב בע”מ נגד ממונה מע”מ אשדוד (1), נקבע כי חשבוניות שהוצאו על ידי “חברת קש”, עבור עבודות שביצעה חברת לייש עצמה, הן פיקטיביות, ואין לנכות את מס התשומות הנקוב בהן מעסקאותיה של חברת לייש.

העובדות

  1. לייש שיווק חלב בע”מ היא שותפות העוסקת בייצור ושיווק חלב. אחד מהשותפים בה הוא יוסף שמחוני.
  2. במהלך השנים 2001-2000, הרחיבה חברת לייש את מבנה הרפת שלה. עבודות ההרחבה בוצעו במסגרת “הרפורמה בענף החלב”, שבמסגרתה נקבעו מענקים והחזרים להם יהיו זכאים בעלי רפתות שיבצעו הרחבה.
  3. בדוחותיה התקופתיים של לייש למע”מ, היא קיזזה מהמס על עסקאותיה, כמס תשומות, את סכומי המס מתוך תשלומים ששילמה עבור עבודות הבנייה וההרחבה לחברת ת. ליאן בע”מ.
  4. בשומות שהוצאו על ידי ממונה מע”מ אשדוד, בוטלו כל אותם קיזוזים, בטענה שהחשבוניות הוצאו שלא כדין ושהן במהותן פיקטיביות.
  5. חברת לייש הגישה השגה אשר נדחתה.
 
גדר המחלוקת
  1. בית המשפט מתמקד בשאלה המשפטית: האם החשבוניות של חברת ת. ליאן בע”מ הוצאו כדין, וחברת לייש זכאית לנכות את מס התשומות הנקוב בהן?
 
המערערת  טוענת
  1. חברת לייש, באמצעות יוסף שמחוני, שכרה כדין את שירותי חברת ת. ליאן, לצורך הרחבת הרפת. החברה רשאית לקזז את המע”מ שמופיע בחשבוניות של חברת ת. ליאן, כמס תשומות.
 
מנגד, טענות המשיב
  1. לאחר חקירת ממונה מע”מ, נמצא כי חברת ת. ליאן בע”מ, שנרשמה בשנת 2000 ושהיא בבעלות יצחק תשובה, לא ביצעה בפועל עבודות כלשהן, לא העסיקה עובדים כלשהם, לא קיבלה תשלומים כלשהם, ולמעשה הייתה “כיסוי קש” לחברת לייש עצמה. יוסף שמחוני ידע שהשותפות תזכה למענקים גדולים יותר בגין ביצוע ההרחבה, אם זו תיעשה באמצעות קבלן חיצוני, ולכן נדבר עם חברו, יצחק תשובה, להקמת “חברת קש” שתוציא חשבוניות על ביצוע העבודות. בפועל, כל עבודות הבנייה, העסקת הפועלים והשליטה על כספי חברת ת. ליאן, התבצעו על ידי יוסף שמחוני.
 
ההכרעה
  1. בית המשפט בחן את חומרי החקירה, וקבע באופן חד משמעי שאכן מדובר בתשומות שמעולם לא ניתנו על ידי חברת ת. ליאן בע”מ, ושהסכומים הנקובים בהן, “מנופחים” משמעותית אף ביחס לעבודות שבוצעו בפועל על ידי חברת לייש, באמצעות יוסף שמחוני. חברת לייש לא הייתה זכאית לנכות את מס התשומות הנקוב בחשבוניות, וממונה המע”מ צדק בשומתו ובדחיית ההשגה עליה.

 

הערעור נדחה. ניתן ביום 31.8.2004.

נפסק כי המערערת תשלם למשיב הוצאות ערעור בסך 20,000 ש”ח בתוספת מע”מ.

דעת המחברת:
כל מילה מיותרת.

 

 

 

הערות שוליים:

  1. ע”ש 1571/02 לייש שיווק חלב בע”מ נ’ ממונה מע”מ אשדוד

 

ב.א.

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם