דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם מנהל מס שבח רשאי לחרוג מהמועד כאמור בסעיף 78(ב) במידה והמצהיר לא הגיש שומה עצמית כנדרש ?

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

במקרה אגודת בלפוריה (1עיקר הערר נדון בעניין סדרי דין במסגרת החוק. האגודה טוענה כי יש לקבל את הצהרתה כפי שהוצהרה מאחר ומנהל מס שבח, חרג מסמכותו לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963.

עובדות

  1. האגודה דווחה על עסקה והגישה הצהרה לפי סעיף 73(א) לחוק טרם תיקון 70 לחוק (2).
  2. מנהל מס שבח דחה את השומה ושווי המקרקעין כפי שהוצהר.
  3. האגודה הגישה השגה וערר, נגד החלטת מנהל מס שבח, על דחיית שווי המקרקעין וחריגה מסמכותו לפי חוק.

גדר המחלוקת

השאלות העיקריות שעמדו בפני הוועדה:

  1. האם אכן מנהל מס שבח חרג מסמכותו בניגוד להוראת סעיף 78(ב) וסעיף 78(ד) לחוק טרם חל תיקון 70 לחוק בכך שהשיב לאגודה רק לאחר שישה חודשים? כאשר מנגד טוען המנהל כי בפועל האגודה לא צירפה שומה עצמית  ובכך לא עמדה בתנאי סעיף 78(ד) טרם חל תיקון 70 לחוק?

פסק הדין

  1. הוועדה דחתה את עתירת האגודה ופסקה, כי המנהל לא חרג מסמכותו בהתאם לחוק.
  2. בהתאם לראיות שהובאו בפני הוועדה נקבע, כי האגודה לא צירפה חישוב שומה עצמית כנדרש בסעיף 78(ד) לחוק טרם תיקון 70 לחוק, ולא אפשרה למנהל מס השבח לדון בשומה עצמית בפרק זמן הקבוע בסעיף 78(ד) של שישה חודשים ולקבוע שומה סופית בהתאם.

העתירה נדחתה .

ניתן ביום 7.3.2013


דעת המחברת

החוק שקדם לתיקון 70 היה קשה ליישום ועמידה בתנאי הזמנים ומעקב עליהם. בעקבות תיקון מספר 70 החובה להגיש שומה עצמית הפכה לדבר המרכזי, על כל הדרישות ואופן ההגשה שצריך להיות מושלם.

הערות שוליים

  1. ו”ע 38388-03-12 בלפוריה אגודה חקלאית שיתופית בע”מ נ’ מדינת ישראל.
  2. סעיף 73(א) טרם תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג – 1963.
  3. סעיף 78(ב) טרם תיקון 70, לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג 


המאמר נכתב ביום 24.2.2015
#213
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם