דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

פריסת מס נכללת ביישום ההסכם למכירה נטו

העברת הקלות במס יחד עם מכירת הנכס


מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק הדין גנאים מוחמד אסעד נגד גנאים נטפז סעיד, קבע בית המשפט כי כל עוד אין אינדיקציה אחרת והמוכר התחייב להעביר טובות הנאה והקלות במיסים, הוא אינו יכול להתנער מהם ולבקש את שווי החיסכון מהקונים אשר ניצלו את ההטבות.


העובדות

בין צדדי המחלוקת נעשה הסכם מכר מקרקעין שלפיו מכרו התובעים נכס מקרקעין לנתבעים. על פי ההסכם היו מחויבים הקונים לשאת בהוצאות כל המיסים החלים על העסקה לרבות מס שבח, מש רכישה ומס מכירה.

ההסכם דווח לשלטונות המס ובגינו הוצאה שומת מס שבח. לאחר שנדחתה ההשגה וגם הערר שהוגש עליה, הפכה השומה להיות סופית. אז פנו הנתבעים בשם התובעים והגישו דיווחים למס הכנסה על מנת לפרוס את תשלום המס ולקבל בדרך זו הפחתה בתשלום מס השבח שנקבע לעסקה ואכן כך היה. התובעים טוענים שלמעשה ההפחתות השונות קוזזו תוך שימוש ביתרות הזכות של הנתבעים שהועמדו להם על פי פקודת מס הכנסה, בניגוד להסכם.

לטענת התובעים מאחר ועל פי ההסכם היה על הנתבעים לשאת בכל תשלום מס השבח עליהם להשיב לתובעים את חלק המס ששולם באמצעות קיזוז יתרות שעמדו לזכות התובעים. הנתבעים טוענים כי על פי סעיף 11 להסכם המכר התחייבו המוכרים להעביר להם כל זכות בקרקע לרבות “כל זכות מכל סוג ומין כגון: טובות הנאה והקלות במיסים על מנת להקל עם הקונים“.


גדר המחלוקת

האם הקלות שמקורן אצל המוכר יכולות להיות מנוצלות על ידי הקונים.


ההכרעה

למעשה סעיף 11 להסכם המכר עונה על הבעיה מכיוון שהתובעים הסכימו להעברת זכויות אלו. על אף שהתובעים טוענים שהם העבירו את  הזכויות לשימוש בחוק מס שבח מקרקעין ולא לשימוש בפקודת מס הכנסה, הרי שהבחנה כזו לא עולה מלשון ההסכם ואין בה כל הגיון.

בנוסף, לא הוכיחו התובעים שיתרות הזכות עמדו להם על פי פקודת מס הכנסה ואשר מגיעות להם גם ללא קשר לעסקת המקרקעין, ההיפך הוא הנכון  כל הקלות המס שייכות אך ורק לעסקת המקרקעין ולכן למעשה עברו לקונים (הנתבעים). התביעה נדחתה.

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם