דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

החלטת מיסוי 121/06

מאת: דורית גבאי, רו”ח
 

תחום החלטת המיסוי: מיסוי מקרקעין

הנושא: סעיף 4א לחוק – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

  1.  בני זוג התגרשו בתאריך 5.11.1998. עובר לגירושין, החזיקו בני הזוג דירה משותפת (להלן: “הדירה המשותפת”).
  2.  בתאריך 9.2.1997 נחתם הסכם גירושין בו סוכם:
    “היה והבעל יקבל בעתיד בירושה ו/או במתנה דירה אחת או יותר אשר שווין הכולל ביום קבלתן יהיה גבוה משווי דירת המגורים של הצדדים באותו יום, יעביר הבעל לידי האישה את הבעלות הבלעדית בדירה …”
  3.  ברבות הימים ולאחר חתימת הסכם הגירושין, ירש הבעל דירה מעיזבון אביו (להלן: “דירת העיזבון”). הבעל מכר את הדירה שקיבל בירושה ביום 23.3.2006.
  4.  הבעל, לאור הסכם הגירושין, מבקש להעביר לגרושתו את חלקו בדירת המשותפת (טרם חלפו 4 שנים ממועד מכירת דירת העיזבון).

פרטי הבקשה:

לראות בהעברת חלקו של הבעל בדירה המשותפת כהעברה אגב גירושין, ולפיכך לא תיחשב כ”מכירה” מכוח הוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן – “חוק מיסוי מקרקעין”).

החלטת המיסוי ותנאיה:

העברת הזכויות בדירה המשותפת נעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, ולפיכך לא תהווה “מכירה” לצורכי החוק – והכל בהתאם להוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין.

 

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם