דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

מיסוי דירה שלישית יוביל לכאוס מיסויי

מאת: דורית גבאי, רו”ח
 

החוק להטלת מס על שלוש דירות ומעלה עורר דיונים סוערים ויצריים במגוון גזרות, וזאת הן בשל האופן שבו התקבלה הצעת החוק בכנסת, הן בשל המחלוקת שנתגלעה בשאלה האם החוק אכן יביא לירידה המקווה במחירי הדירות או שמא מדובר ב”בלון” אשר יתפוצץ בדומה לחוק “מע”מ אפס” ודומיו.

למרות הביקורת הרבה שנמתחה על החוק הזה, לא עלתה על סדר היום אחת מבעיותיו המטרידות ביותר: השרירותיות שבה מתקבלות החלטות בענייניי מיסוי בישראל. להחלטות אלו נודעת השפעה רבה על רמת הוודאות שהציבור זכאי לה בהשקעותיו.

בשונה מן העבר, נושא המיסוי מעסיק כיום חברי כנסת רבים המבקשים לזכות באהדת הציבור באמצעות הגשת הצעות חוק לתיקון חקיקת מס. וכך אירע למשל כי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, רכישה), התשכ”ג- 1963 תוקן 56 פעמים בשנים 1997 ועד שנת 2017. (בשנת 1997 אושר תיקון מספר 34, ולאחרונה אושר בחוק תיקון מספר 90).

האם מדובר בתיקונים טובים וחיוניים המשרתים באמת ובתמים את הציבור? האם ישנו גוף הבוחן אם יעדי התיקונים שאושרו אכן הושגו? האם נבדקת יעילותו של בולמוס החקיקה הזה של החקיקה הבולמוסית הזאת לעניין המשק בכלל ותחום הנדל”ן בפרט? התשובה על כל השאלות האלה היא שלילית. אין למידה ואין תכנון ארוך טווח במדיניות המיסוי של ישראל. יתרה מזו, נראה כי החוקים-שמגמתם הייתה להוריד את מחירי הדיור-הם שהביאו להעלאתם, ולכל הפחות לא היה בחוקים אלו כדי לגרום להורדתם כלל.

בקניית נכס מובאות בחשבון – בצד ההעדפות האישיות (כמו טעם אישי ושנאת סיכון) – גם התוצאות הכספיות של אחזקת הנכס ושל תשלום המסים הכרוכים בקנייתו ובמכירתו, ככל שאלו ידועות בעת ההחלטה על רכישת הנכס. ודאות בעניינים אלו הינה גורם קריטי בקבלת ההחלטה איזה נכס לרכוש. זו חקיקה רטרואקטיבית הנוגדת את עקרון החוקיות. אותם אזרחים ישראלים ותושבי חוץ אשר ייפגעו עקב קבלת חוק מיסוי דירה שלישית יכלו להשקיע את כספם בערוצי השקעה אחרים לו ידעו כי המדינה תשנה את טעמה לאורך הדרך. אותם אזרחים ביססו חיים ועסקים מתוך הנחה כי אותה דירה שלישית הנה השקעה אשר פירותיה ישמשו להם כמקור קיום לעתיד.

החוק בגרסתו העכשווית אינו עולה בקנה אחד עם מטרותיה של מדינה המנהלת את ענייניה בצורה הגיונית ולטוח ארוך, אלא החוק האמור מעמיד את מי שכבר קנה דירה שלישית מול שוקת שבורה. אם מטרת המדינה, בכל זאת, להשתמש בכלי המס על מנת לצמצם את הביקוש ובמקביל להגדיל את ההיצע, מוטב היה להחיל את החוק רק על מי שמתעתד כיום להיות בעל דירה – ולומר לו: “דע לך שיחול עליך מס נוסף” – ולא להחילו על אלו שכבר השקיעו את הונם בדירה שלישית והסתמכו על השקעתם זו.

 
המאמר נכתב ביום 29.5.2017
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם