דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם העברת דירות לבעלי מניות בחברה הרשומה כעוסק, אגב פירוקה, מהווה עסקה החייבת במס ערך מוסף?

העליון קבע: לא.

פסק דין שקדם לתיקון 6 מיום 1.10.1986


מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק דין של בית המשפט העליון, מנהל מס ערך מוסף נגד חברת ראובן פליצה בע”מ (1), נקבע כי העברת דירות של חברה בפירוק לבעלי מניותיה, אינה מהווה עסקה החייבת במס ערך מוסף, שכן החברה החזיקה במקרקעין כהשקעה ולא כנכס עסקי.

העובדות

 1. חברת ראובן פליצה בע”מ רכשה מגרש שהיווה את הנכס היחיד שלה.
 2. בשנת 1978, ביצעה החברה עסקת קומבינציה, שבמסגרתה קיבלה לידיה 11 דירות ומחצית חנות.
 3. בשנת 1980, החברה נרשמה כעוסק לצורך חוק מס ערך מוסף. החנות הושכרה, ושולם מס ערך מוסף על דמי השכירות. הדירות לא הושכרו.
 4. בשנת 1981, נרשמו החברה, בעלי מניותיה וחברה נוספת שבבעלותם, כ”עוסקים כאחד”.
 5. בשנת 1984, התפרקה החברה מרצון, אגב העברת הדירות לבעלי מניותיה.
 6. מנהל מס ערך מוסף קבע, כי העברת הדירות אגב פירוק החברה מהווה עסקה החייבת במס ערך מוסף.
 7. החברה ערערה על השומה, ובית המשפט המחוזי דחה את טענת מנהל מס ערך מוסף, וקבע כי החברה אינה חייבת בתשלומי מס. על כך הגיש מנהל מס ערך מוסף ערעור זה.

גדר המחלוקת

בית המשפט מתמקד בשאלה המשפטית: האם העברת הדירות לבעלי המניות אגב פירוק החברה, היא עסקת מכר החייבת בתשלום מס ערך מוסף?

ההכרעה

 1. בית המשפט בחן את הגדרת המונח “מכר”, ומצא שההגדרה רחבה דייה כדי לכלול העברת נכסים לבעלי המניות אגב פירוק מרצון. אולם עצם רישומה של החברה כעוסק במס ערך מוסף, אינו יוצר חזקה כי אכן יש לה עסק.
 2. את האופי העסקי יש להסיק מן הפעילות למעשה, ואין די בעובדת הרישום לבדה. במקרה שלפנינו, לא נתקיימו המאפיינים של ריבוי נכסים ועסקאות, מומחיות ותחכום מקצועיים, פעילות אינטנסיבית וכדומה, המצביעים על ניהול עסק של מקרקעין.
 3. על מנהל מס ערך מוסף מוטל הנטל להציג ראיות לקיומו של עסק בידי החברה, אך הוא לא הראה שהדירות שהתקבלו מעסקת הקומבינציה, נועדו למכירה או להשכרה.
 4. מקורו של הרישום כעוסק, עלול להיות בטעות או בחוסר הבנה. ייתכן אף שהייתה כוונה עסקית, אולם הכוונה לא יצאה אל הפועל. סביר להניח שהרישום כעוסק נועד לאפשר ניכוי מס תשומות. לו הראה המנהל שאכן נוכה מס תשומות על ידי החברה, הייתה העברת הדירות חייבת במס ערך מוסף.
 5. הרישום במאוחד אינו יוצר הרמת מסך בין העוסקים הרשומים, ואינו הופך את פעילותם לפעילות גוף אחד, אלא רק מחיל על הרשומים במאוחד עקרונות מדיני השותפות. לכן אין להסיק על מעמד החברה ממעמד האחרים שרשומים יחד איתה, גם אם הם עוסקים במקרקעין.
 6. לסיכום, משלא נתקיימה אף אחת מהחלופות המנויות בהגדרת “עסקה” בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין, אין לראות בהעברת נכסי החברה לבעלי מניותיה, אגב פירוקה מרצון, משום עסקה החייבת במס ערך מוסף.

הערעור נדחה. ניתן ביום 19.10.1989.

הושתו על מנהל מס ערך מוסף הוצאות בסך 6,000 ש”ח.


דעת המחברת

חשוב לשים לב: ערעור זה מתייחס לתקופה שלפני תיקון 6 לחוק מיום 1.10.1986.
על פי סעיף 30(א) לחוק מס ערך מוסף שלאחר התיקון, השינוי המשפטי שחל בבעלות על הנכסים, כתוצאה מהעברתם בעת ייסוד התאגיד או בפירוקו, מהווה “עסקה”, אך המס שיחול על המעבירים הנו אפס, משום שמבחינה כלכלית, לא השתנתה למעשה הבעלות על הנכסים.

הערות שוליים:

 1. ע”א 267/86 מנהל מס ערך מוסף נ’ חברת ראובן פליצה בע”מ


המאמר נכתב ביום 3.5.2017
#421
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם