דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

שווי מכירה במכירת דירת מגורים במסגרת עסקת קומבינציה

מהו השווי בעיסקת קומבינציה? האם מאשררים את יוניזדה?


מאת: דורית גבאי, רו”ח


פסק דין טובי ופרידה קובו

האם במסגרת עסקת קומבינציה יש להוסיף לשווי התמורה גם את שווי קרקע דירות התמורה, אשר התחייב הקבלן לבנות למוכרים? – אישרור הילכת יוניזדה בפסק דין בעניין טובי ופרידה קובו .

עובדות

  • בבעלות המערערים מקרקעין, שעליהן מצויה דירת מגורים.
  • המערערים התקשרו עם קבלן, ומכרו לו את זכויותיהם בחלק המקרקעין, שעליו מצויה דירת המגורים, והשאירו בבעלותם את שאר המקרקעין. בתמורה התחייב הקבלן לבנות דירות על חלק המקרקעין, שנשאר בבעלות המערערים.
  • המערערים ביקשו פטור במכירת דירת מגורים על פי סעיף 49א(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין.
  • במסגרת השומה העצמית כללו המערערים בשווי התמורה שקיבלו מהקבלן, את שווי שירותי הבנייה, ולא כללו את שווי הקרקע הצמוד לדירות התמורה.
  • מנהל מס שבח קבע, כי במקרה דנן לאור הלכת יוניזדה יש לכלול בשווי התמורה, שנתן הקבלן למערערים, גם את שווי הקרקע הצמוד לדירות התמורה.
 

פסק דין – ועדת הערר

ועדת הערר אימצה את שומת מנהל מיסוי מקרקעין וקבעה, כי לאור הילכת יוניזדה יש לכלול בשווי התמורה בעיסקת מכר חלקי גם את שווי הקרקע, הצמוד לדירות המגורים.

פסק דין – בית המשפט העליון

  • בעל זכויות במקרקעין המוכר חלק מזכויותיו במקרקעין, שעליהם מצויה דירת מגורים, כאשר בתמורה מתחייב הקונה להעניק לבעלים שירותי בנייה במקרקעין שנשארו ברשותו – רשאי לבקש פטור בגין מכירת דירת המגורים, על אף שאינו מוכר את כל הזכויות במקרקעין, וזאת על פי סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.
  • בהלכת יוניזדה נקבע, כי לצורך חישוב התמורה, שקיבל בעל הקרקע בעיסקה זו, יש לקחת בחשבון את שווי שירותי הבנייה, שהעניק הקונה לבעל המקרקעין, וכן את שווי המקרקעין, שעליהם בוצעה אותה בנייה, וזאת על אף שבעל המקרקעין לא נפרד מעולם מאותו מקרקעין
  • אין מקום לשנות את הלכת יוניזדה.
 

הוחלט – ערעור נדחה

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם