דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

מה קרה בשנה שחלפה 2008? סקירת השינויים המרכזיים שהשפיעו עלינו כנישומים וכמדינה

מאת: דורית גבאי, רו”ח
 

לא בכל תום שנה אנו מתברכים בכל כך הרבה מסים שבוטלו. השנה נערכו תיקוני חוק בהם הוקנו הטבות וניתנו הארכות מועדים להוראות שעה.

 

מס החברות ירד: המס על רווחי חברות ירדל 27% בגין הכנסות לשנת המס 2008. המס ירד בהדרגה ויגיע בשנת 2010 לשיעור הנמוך ביותר בתולדות   המדינה – 25% בלבד. שיעור זה ייצור שוויון בין המס על הכנסות חברה מפעילות     פירותית/עסקית/יצרנית לבין המס החל במכירות הוניות.

 מס הכנסה ליחידים ירדיחיד ישלם במקסימום47% במקום 48%. כמו כן, רווחו המדרגות לשנת המס 2008 וירדו שיעורי המס. המדרגות הן: עד הכנסה שנתית של 52,680 ₪ – 10%, מעבר לזה ועד 93,720 ₪ – 16%, המדרגה  הבאה – 140,640 ₪ – 26%, המדרגה הבאה – 202,080 ₪ – 33%, המדרגה הבאה – 435,120 ₪ 35%, ואז בגין כל שקל נוסף הכנסה – 47%.

בעניין הפחתות מסים – ראה מאמר ” אני בעד הצהרה על הפחתת מסים ארוכת טווח, הדרך לעמצאות כלכלית

 הטבות לעולים ותושבים חוזריםמאז ה 13 במרץ 2008, היום בו הודיעו משרד הקליטה ומשרד האוצר במשותף על שינויים משמעותיים בכל הקשור להטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים לרגל חגיגות ה-60 למדינת ישראל, לא פסקו לעבוד על קדום הנושא. כיום עם פרסום התיקונים נמצא כי קיים שוני בין הכוונה הראשונה כפי שיצאה לאור לבין התוצאה בשטח. עיקרי השינויים נכללים במאמר נפרד.

תיקון מספר 58 לחוק מיסוי מקרקעין קבע כי הזכות לחילוף במסגרת הוראת שעה  פרק חמישי 3 תוארך עד 31.12.2008 ואישרו הפיכה של פרק חמישי 2 – אופציות ופרק חמישי 4 – פינוי בינוי, להוראת חוק קבועה.

תיקון מספר 59 לחוק מיסוי מקרקעין הביא לריווח מדרגות מס הרכישה ברכישת דירה יחידה של התא המשפחתי הרוכש. לפיכך המס הוזל משמעותית ורבים נהנים מהוזלה זו!

תיקון מספר 60 לחוק מיסוי מקרקעין תיקן את  שיעורי המס המרביים (ההיסטוריים), ונקבע כי יעלו ב- 1% בגין כל שנת מכירה החל משנת 2011, וכן משנת 2013 יעלו ב- 2% עד לשיעור מקסימאלי של 20%  כך למשל מכירה בשנת 2011 של זכות במקרקעין שיום רכישתה הוא בשנת מס 1948 יהיה 13%, ולזכות במקרקעין שנרכשה בשנת המס 1952 ונמכרת בשנת   המס 2013 שיעור המס החדש שנקבע יהיה 20%.לקבלת טבלה מרכזת ועדכנית, פנו בפקס למשרדנו 7510645 – 03 לאיתי קורש, והטבלה תישלח אליכם בפקס.

תיקון מספר 61 לחוק מיסוי מקרקעין ביטל מס מכירה:מס מכירה שהוטל בעקבות תיקון 45 לחוק מיסוי מקרקעין בתחולה מיום 1.1.2000 – בוטל ביום 1.8.2008. המס שהוטל בשיעור 2.5% משווי מכירה של כל זכות במקרקעין בישראל גם אם המכירה הייתה בהפסד ראלי.

תיקון מספר 62 לחוק מיסוי מקרקעין העניק פטור ממס שבח וממס מכירה למי שימסור את זכויות הבנייה שיש לו על הגג ויקבל תמורתם שירותי בנייה בלבד. זאת בהתאם לתמ”א 38. הוסיפו פרק חדש – פרק חמישי 5, ותוקפו של התיקון עד 31.12.2016.

מהפכת הפנסיה וקופות הגמל שנת 2008 יוחדה לתיקונים מהפכניים בנושא החיסכון הפנסיוני בישראל. המהפכה כוללת שינויים בתוך הענף הפנסיוני  בתחום המיסוי על כלל המוצרים  הפנסיוניים ואפשרות הניוד של החיסכון הפנסיוני.אתר האוצר כולל את כל הנתונים – שאלות ותשובות מפורטות.

מס מעסיקים בוטלמס המעסיקים הוא מס עקיף (בשונה ממס על הרווחים), אשר הוטל בשיעור של 4% מהשכר אצל גופים ציבוריים ולמטרות ציבור, עמותות ורשויות מקומיות.

שינוים לטובה בבטוח הלאומי: פטור מדמי ביטוח לאומי על משיכת דיבידנדים. בעקבות פעילות מבורכת של לשכת רואה חשבון בישראל הושג השג זה ונמנע תיקון שתוכנן להטיל מס על הכנסות פאסיביות כגון – דיבידנדים רגילים, דמי שכירות ועוד. בעקבות בחינה מחודשת של הצעת התיקון שעלתה הושגו הקלות ופטורים     מדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מדמי שכירות הפטורים ממס הכנסה ואף מהכנסות הנהנות משיעורי מס מוגבלים.

נחתמו אמנות למניעת כפל מס חדשות עם סלובניה, ליטה ולאטביה.

 

 נושא נאמנויות – עם פרסום ועדת ישראלי וחקיקת פרק רביעי 2 המבוסס על עיקרי ההמלצות, נחקקו עוד ועוד סעיפי חוק ותקנות. במהלך השנה הקרובה מערוך מקרוב אחר נושא זה ויישומו בשטח.

כמובן שאני מברכת עלחקיקת התיקונים החשובים אשר נעשו ככל שהם נוגעים להפחתות מסים ישירים ועקיפים. מס מכירה היה מלכתחילה עוף מוזר במס הישראלי.

הפחתת מס הכנסה על חברות ומס על יחידים חשובה ביותר ומשפיעה לטובה על המשק ועל העסקים – אם כי ההפחתה אינה מספיקה ויש להמשיך. יש ליצור עידוד לחברות וליחידים שמתרחבים וכל שההכנסה שלהן עולה, כך צריך המס לרדת ולא כפי שזה נעשה בדין כיום – שככל שאתה מצליח ויודע לנהל עסק, מתרחב ומעסיק עוד עובדים ולוקח אחריות על עוד תחום במשק אתה משלם יותר מסים.

יש לחזק את הבסיס שעליו מושתת גביית המס ולחזק אותו על ידי עידודו בהפחתות מסים והגברת המוטיבציה לייצר.

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם