דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

קידום תיקון החוק ביוזמת משרד האוצר – לייצוג רואי חשבון על פי חוק מיסוי מקרקעין

25 נובמבר, 2012

לכבוד

מר דורון ארבלי
מנהל רשות המסים בישראל   

                                                      ‏

שלום רב,

הנדון: קדום תיקון החוק ביוזמת משרד האוצר – לייצוג רואי חשבון על פי חוק מיסוי מקרקעין

1. העתירה לבג”ץ, שנעשתה על ידי בחודש אוקטובר 2010, בעזרת עו”ד אבי גורמן, היתה לאחר ניסיון שלצערי לא צלח, בפנייתנו קודם לכן,  לקדם עם המשרד תיקון העיוות הגלום בחוק מיסוי מקרקעין ובקשה ליזום תיקון חקיקה, אשר יאפשר את הייצוג של כלל רואי החשבון בתחום זה.

2. משלא נענינו, נאלצתי לפנות לבג”ץ בבקשה שיתערב ושיעזור לתקן את העיוות הזה, את האבסורד הבלתי נתפס, שכן מתוך היכרותי את הגופים הגדולים של הלשכות, האינטרס הציבורי, לצערי, אינו עומד לנגד עיניהם, למרות הצהרותיהם. הפשרות שלהם הם לא האינטרס הציבורי.

3. כאשר עתרתי לבג”ץ, זה היה לאחר שהגעתי למסקנה שהמצב הקיים אינו טוב ליותר מידי אנשים וגורמים, ולנו כחברה השינוי יעשה טוב.

4. הגעתי למסקנה זו לאחר חמש שנים של עבודתי כסגנית למנהל מיסוי מקרקעין חיפה, תחת ניהולה של גב’ מרים שרוני, שם נחשפתי לעבודת עורכי הדין בעבודתם מול המשרד.

5. כמו כן, הייתה לי נקודת השוואה של אותו מספר שנים בהן עבדתי כמפקחת מס בפקיד שומה חיפה ואני יודעת שמה שהבחנתי בו, הוא האמת.

6. מאז שנת 2002 אני מטפלת כרואת חשבון בבעיות של נישומים, אשר קבלו המלצות ו/או טופלו על ידי עורכי דין, ועיקר הכנסותיי נובע משגיאותיהם של אלה.

7. כמובן, שאיננו מכלילים ואיננו אומרים שכל עורכי הדין שוגים. חלילה, זה רחוק מלהיות נכון.

8. אבל, מה שידוע, מורגש וניתן לבדיקה הוא – שרואי חשבון יודעים, יכולים ואוהבים לעשות את עבודת הייצוג והם מסוגלים לטפל בכמות גדולה של דיווחים, ממוחשבים – אינטרנטיים ובכל רמה שתידרש.

9.  רואי החשבון עמדו ביעדים ובדרישות חוק להגשות של דוחות שנתיים, חודשיים וכן הלאה – כחלק משגרת עבודתם.

10. הגשת דיווחים – היא לא הבעיה שלהם.

אצל עורכי הדין – זו המלכודת.

מסלול ההכשרה והעבודה שלהם הוא הגשת תביעות! את זה הם למדו. ההסתכלות שלהם על הייצוג – שזה בעצם עוד תביעה. אז כל המודל שלהם ו”תעלת הלידה” שלהם שונים.

הם אינם לומדים ואינם נבחנים על החוק. הם אינם יודעים במלוא מובן המילה את החוק, את המהות שלו ונראה כי הם עדיין חושבים שזה עוד חוק מיני רבים עליהם למדו באוניברסיטה.

זה לא אותו חוק.

11. בסיס המס במס שבח ובמס הכנסה זהה. הפרמטרים לחישוב ולדיווח זהים לחלוטין, וכל העשייה המבורכת של החקיקה בשנים האחרונות מטעם הרשות, וכולם יודעים על כך, מביאה למצב שמי שמכיר את הפקודה מכירה את חוק מיסוי מקרקעין. מה שנותר כדי לאחד את החוקים הללו הוא למחוק את פסקה 4 בהגדרת “נכס” כאחד מהסייגים – ומכאן רואי חשבון יכולים לייצג.

12. אפילו ראש ההרכב של העליון רשם בפסק הדין:” כשלעצמי איני רואה הבדל “דרמטי” בין הייצוג בהליכי מס הכנסה ובהליכי מס ערך מוסף לבין ייצוג במס שבח.”

והוא צודק!

13. החלטת בג”ץ מעלה שאלות רבות, אך כאנשי ציבור אני מבקשת לראות את טובת הנישומים.

אני יודעת שזה טוב למדינה, טוב לכלכלה, טוב לנישומים, טוב למהירות, טוב לאיכות השרות – וטוב יותר מאשר רע.

אני רואה לנגד עיני מהירות בסגירת תיקי מס שבח, אי הגשת עררים, הגעה לפשרות ענייניות ולא ניהול תיקים ממושך, ארוך ומייגע שלוקח מנישומים חיים ומשאבים מיותרים.

14. בדיון בבג”ץ אשר התקיים ב 11.7.2012 הועלו על ידי עורך הדין גורמן דוגמאות רבות למה נכון וצודק לאפשר לרואי חשבון לייצג, ובין השאר:

מדוע ואיך זה ניתן להסבר שרואי חשבון יכולים לדווח על רווח הון ממכירת דירה בלונדון אולם לא יוכלו לדווח על מכירת דירה בישראל?

מדוע רואי חשבון יעשו את עבודת תכנון המס ואת הייצוג לא יוכלו לבצע?

מדוע לתת לרואי החשבון להיכנס בשלב השגה – לאחר שהתגלו השגיאות ונקודות המחלוקת עם המנהל, ולאפשר לו לעזור רק בחישובי מס ולא לאפשר לו להגיש הדיווח ולעזור בשלב המקדמי ולמנוע את שלב ההשגה?

מדוע לתת רק לעורך דין לחתום על טפסי מכירת מניות והקצאות למיניהם, בעוד רואה החשבון עושה זאת בשגרת עבודתו?

מדוע לתת לרואה חשבון לייצג בשלב השגה רק בדברים מסובכים – ובפשוטים לא?!

מדוע להגיש ולטפל בבקשת פטור ממס שבח זה לא, ורק כאשר הנושא עובר לחישובי מס על חלק מהתמורה, זה כן?

מדוע רואי חשבון יכולה לטפל ולדווח במכירת מניות חברה אולם מכירת מניות בחברה שהינה “איגוד מקרקעין” הוא אינו יכול, כאשר ההוראות לחישוב זהות?!

מדוע ואיך זה ניתן לביצוע באופן יעיל, כאשר נמכר מפעל כולל הנכס שלו – אז הרואה חשבון מחשב ומגיש הדיווחים לרווח ממוניטין וממכירת פעילות ועורך הדין מגיש את הדיווח של הנכס?

אז איך בפועל עובדים?

15. רואה החשבון מביא לדיון את עורך הדין שחתם על הטפסים ואומרים לו ללכת אחרי עשר דקות.

במקרה אחר, מביא את הנישום שחתם על הטפסים, נניח לתיקון שומה, ומבזבזים לו יום עבודה.

16. אדוני מנהל הרשות, לא חבל לנו על המשאבים והאנרגיה המיותרים?

17. אני רוצה לציין, שהגישה שלי בניסוח הבג”ץ הייתה – לא לומר מילה רעה כנגד עורכי הדין. הם לא יעד. אני מכירה ומוקירה רבים מהם, אשר עושים את מלאכתם באופן מדהים ומתאמצים ל”עמוד בקצב” השינויים בחוק. וזה לא קל לאף אחד מאיתנו.

בחרתי להעצים את היכולות של רואי החשבון ואת זכותם כמי שלומדים ונבחנים בנושא, מתוך הבנה שהשופטים יודעים את האמת על מצב התביעות כנגד עורכי הדין והם מודעים לקושי שלהם בתחום.

לתומי סברתי שיהיה בידיהם האומץ לומר לעורכי הדין: אתם בשנת 1961 קבלתם מונופול על התחום של חוק מס שבח, חוק מס רכוש וחוק מס עיזבון שהיה בתוקף בזמנו, הייתה לכם ביצת זהב ביד.

לעת ההיא, כל הכלכלה הייתה תחת ידכם.

בפועל הזנחתם ולא טיפחתם אותה.

לפיכך, כמו בחוקי הפיסיקה – איזור שננטש – נכבש!

18. ההיגיון והמצב הטבעי הוא להכניס לאזור הזה דם חדש, כוח ורצון לקחת בו חלק.

האמנתי בכל ליבי שבג”ץ יעשה את העבודה שהמחוקק והאוצר לא עשו.

19. אז אני קוראת לך מנהל הרשות, ואני מודעת ללוחות הזמנים שלך כמנהל, (בכל זאת כיהנתי כשלוש שנים כעוזרת לנציב מס הכנסה), ובכל זאת פונה אליך, להעלות הנושא שוב בקרב ההנהלה והאוצר, ולשקול בחיוב תיקון החוק באופן שיאפשר זרימת חלקיקים מהירה, מקצועית. משני הסקטורים – הטובים יעבדו.

20. ואני מזכירה, על מה כל המהומה בעצם?

בעצם פתיחת ייצוג מלא זה אומר היכולת להגיש דיווחים של טופסי מס שבח טפסי 7002 השונים, טופסי השגה, טופס תיקון שומה, טופס פירוק, פריסה, פעולה באיגוד וכן הלאה, טפסים שאיננו יכולים להגישם בלי שעורך דין חותם עליהם והופך למייצג.

21. הפתרון שפותח בעבודתנו כרואי חשבון זה להחתים עורך דין בתמורה כלשהי, בהחתמת הנישום עצמו בכל פעם שצריך להגיש השגה והבאתו פיסית לדיונים.

22. אנא, עצור לרגע ועשה את הנחוץ לנו כחברה.

אתה והצוות המופלא שלך, אני מכירה את רובם, יודעים שזה נכון וצודק וחכם וכל מה שאנחנו מחפשים בפתרון זה הוא איכות בשרות, חיסכון בעררים, מהירויות תשלומים ודיווחים מדויקים ובמועדם.

23. זה הפתרון האופטימלי אל מול מצב קיים של עשרות שנים. ניתן יהיה למדוד את השינוי לטובה ברכיבים רבים שיחול מרגע שבו יתבצע התיקון בחוק.

אני מעבירה העתק פניתי זה למנהלים ברשות, למען יסייעו באיסוף הנתונים ובקדום הנושא, כמו כן לכלל רואי החשבון בארץ ולחברי הכנסת

זה ייקח את הזמן שזה ייקח. רואי החשבון ייצגו ויטפלו בכל ענייני במס שבח. הטובים מקרב עורכי הדין ורואי החשבון יעשו את העבודה יחד עם פקיד המס והשינוי לטובה יגיע בתוך זמן קצר.

אוקיר לך תודה אם תיאות לזמנני בכל עת לפגישה על מנת לקדם את התיקון המיוחל.


בכבוד רב,

דורית גבאי, רו”ח


Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם