דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

תחולת חוק מיסוי מקרקעין על רכישות ומכירות באזור

מאת: עמיה גולדשטיין, עו”ד
 

כידוע חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן: “החוק“), הינו חוק טריטוריאלי החל על מקרקעין המצויים בשטח מדינת ישראל. כפועל יוצא מכך, מכירת מקרקעין מחוץ לישראל תמוסה במס רווחי הון בהתאם לפקודת מס הכנסה, וכן לא יחול בגין רכישתם מס רכישה.

בשל ההבנה כי על אזרחי ישראל הרוכשים/מוכרים ב”אזור”(1) לא חל החוק, תוקן בשנת 1984 סעיף 16א לחוק. הסעיף קובע כי מיסי החוק יוטלו באופן פרסונאלי על אזרחי ישראל, אשר מבצעים עסקאות מקרקעין ב”אזור”. עד לתיקון זה, מכירת מקרקעין ב”אזור” התחייבה במס ככל מכירת מקרקעין מחוץ לישראל, למעט אגרת רישום שהוטלה בהתאם לחוק הירדני.

בהתאם לאמור לעיל, יש צורך לבחון מיהו “אזרח ישראלי”. אמנם ההגדרה שבסעיף הינה רחבה, אך ניתן לראות כי לא תמיד יחולו מיסי החוק על עסקאות ב”אזור”. ההגדרה המופיעה בסעיף 16א לחוק, מונה ארבע חלופות:

  1. מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם בו – הגדרת אזרח ישראלי, נבחנת בזיקה לרישום במרשם האוכלוסין, לפי חוק מרשם האוכלוסין.
  2. יחיד שהוא תושב ישראל – לפי הפקודה “מבחן מרכז החיים”.
  3. מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, והוא תושב ה”אזור” – לפי חלופה זו עולה חדש שבחר להשתקע ב”אזור”, חייב במיסי החוק.
  4. חבר בני אדם שהוא תושב ישראל – לפי הפקודה חברה תושבת ישראל היא חברה שהתאגדה בישראל או שהשליטה והניהול בה נמצאים במדינת ישראל.
ניתן לראות כי תושב חוץ אשר ימכור/ירכוש מקרקעין ב”אזור” לא יתחייב במיסי החוק, זאת מאחר ואינו נופל לאף אחת מהחלופות. כך לדוגמא, תושב חוץ אשר ירכוש דירת מגורים במעלה אדומים, לא יתחייב בעת מכירתה במיסי החוק. זאת על אף העובדה שעליית ערכם של המקרקעין ב”אזור”, קשורה באופן ישיר למדינת ישראל ולשירותים שהיא מספקת. על כן, ראוי לדעתנו להחיל את מיסי החוק גם על תושבי חוץ אשר מוכרים/רוכשים מקרקעין ב”אזור”.
 

הערת שוליים:

(1)     “כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית…”

© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין – אבי גורמן 
ליצירת קשר עם המשרד: טלפון 077-5100749 פקס 077-5100649

* האמור לעיל משקף את דעת הכותב בלבד ואינו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי.

* המאמר נכתב בשנת 2013.

 

ב.א.

Print Friendly, PDF & Email

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם