דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

זוגות העובדים בעסקים משותפים – הודעת עדכון חשובה

מאת: דורית גבאי, רו”ח

ביום 11.12.13 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון מספר 198 לפקודת מס הכנסה. קריאה שניה ושלישית – אוטוטווווו.

התיקון מטפל בביטול החישוב המאוחד לבני זוג העובדים יחד בעסק או בחברה. הדגש בחוק החדש הינו כי עבודת בן הזוג הנוסף הינה נדרשת ותורמת לפעילות ייצור ההכנסה. משמע, אין העמסת עלויות שכר של בן זוג שאינו קיים או אינו תורם, ואם קיים ותורם במידה פחותה, השכר המשולם לו, אמור לבטא את התרומה.

המסר הינו ברור: ככל שהעסקים נוסדו על ידי שני בני הזוג ושניהם תורמים במידה שווה לפעילות ייצור ההכנסה, השכר יכול להיות שווה, ללא כל מגבלה.

ככל שאחד מהם תורם פחות – כלומר לוקח פחות אחריות, מטפל בפחות תפקודים בעסק וכן הלאה – השכר צריך להיות ראוי לתרומה.

על הנושא הזה לא צריכה להיות מחלוקת אם השכר המשולם לבן הזוג עומד בתנאי סעיף 17 ובמידה הסבירה של סעיף 30. התיקון כולל את שני המשתנים הללו ומדיוני הועדה היעד הוא אינו הזוגות אשר עובדים ואכן תורמים לפעילות. היעד הוא להגיע לאותם זוגות אשר אינם מדוחים אמת ומעמיסים או יעמיסו את הוצאת בן הזוג בגין כלום תרומה. אלה ייכנסו לבדיקה קפדנית ואפשרי שיכילו עליהם קנס גרעון כקבוע בפקודה, המהווה 15%-30% מהפרשי המס שינבעו מהמס ש”נחסך” בשל דרישת השכר שלא הייתה מוצדקת, ובני הזוג לא עמדו בנטל ההוכחה כי העבודה בוצעה, תרמה והייתה נדרשת.

עבודה מהבית תאושר רק אם כל הפעילות הינה מהבית. כלומר, אם מחלקים של העסק למשרד ובית, זה יקשה על יישום החוק בנוסח החדש. התוספת הזו הינה הקשחה לעומת הנוסח שעבר בקריאה ראשונה ונוסף לוועדה בבוקר ה 11.12.13.

לאור זאת, כיום הזוגות נמצאים במרדפים של פקידי השומה לסיים את הדיונים בגין שנות המס עד וכולל 2010 – ברוב המקרים.
הזוגות החלו לקבל זימון לדיוני המס בסמוך לפרסום פסק הדין מלכיאלי.
הזוגות קבלו לשלם תחת אכיפה מאסיבית ועיקולים, חלקם שלמו, חלקם קבלו דחייה בהנחיית מנהל הרשות.

כעת הלחץ מופעל על הזוגות להגיע להסכמי שומות בגין סוגיית המס המאוחד לפי נוסח החוק עד וכולל שנת המס 2013, היינו חישוב מאוחד, בתקרת סעיף 66(ה) שזה התרת שכר של כ- 4,000 ₪ לחודש לבן הזוג הנוסף.

לאור זה נעתר מנהל רשות המסים לבקשתנו, והורה לאשר סגירת השומות בגין שנות המס הפתוחות בלבד, כל אחד לפי מצבו, וזאת לגבי סוגיית החישוב המאוחד. אם יש סוגיות מס נוספות פרט לזה בשנות המחלוקת – צריך לדון ולסיים.
מצורפת הנחית גב’ מירי סביון, סגנית לשומה מיום 17.12.2013 (לחץ כאן)

קרן המס תיפרס ברמת פקיד השומה ל- 36 תשלומים. אם יהיה קושי בפריסה זו יהיה ניתן להעלות באמצעות פקיד השומה בקשה לסמנכ”ל לגבייה – מר זאב פורת ובמסגרת הטיפול בחריגים ייכנסו המקרים הללו וייעשה מה שנחוץ לסייע להם בפריסה של קרן המס ליותר תשלומים וזאת עד לחמש שנים.

הציבור מוזמן להיעזר בהנחיה זו לקדום מצבים שונים שהדיונים נמצאים בהם.

בהזדמנות זו אני רוצה לשוב ולברך את ראשי פורום הזוגות הנשואים שחר שקורי ומוטו סולומון ועשרות הזוגות הפעילים, שלחמו את המלחמה של הסקטור העסקי כולו והעלו את המודעות לנושא עד כדי שינוי חוק ישן ומעוות.

אני רוצה שוב להודות לרמי אריה, עו”ד ורו”ח וגלי עציון, עו”ד שיחד– היינו  הצוות המקצועי שליווה את הזוגות הנשואים בהליך החקיקה הייחודי הזה.

אני מאחלת לכלל הזוגות עסקים מוצלחים ביותר, התרחבות ותשלומי שכר גבוהים וראויים.

בהצלחה,

דורית גבאי, רו”ח

 

ב.א.
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם