ספרים והוצאה לאור

ספר מקצועי בתחום המיסוי הוא מוצר נדיר יחסית לספרות אחרת.

ספר מקצועי ראשון, אשר יהווה תשתית למידה ויכולת לעבוד ולייצג בתחום מיסוי מקרקעין, פרי עטה של דורית גבאי ראה אור בשנת 1998.

"כלכלת נדל"ן בישראל, ייזום ומיסוי הלכה למעשה"

ספר זה יצא במהדורה פרטית בשנת 1998, ונמכר ליותר מ- 1,300 אנשי מקצוע בתוך כשישה חודשים. הספר הקיף את חוק מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ, חוק מס רכוש, תכנון ובניה ונושאים נלווים.

כלכלת נדל"ן בישראל, מקיפאון לצמיחה

ספרה השני ראה אור בתום שנת 2004 והקיף מעל 800 עמודים שכללו את יסודות חוק מיסוי מקרקעין ונושאים מורכבים השלובים בו. המהדורה נמכרה בתוך מספר חודשים, והספרים שימשו את התלמידים בלימודיהם בסדנאות המס אשר העבירה כספר הלימוד.

שני הספרים משלבים דוגמאות והמחשות להקלת ההבנה, מעוצבים באופן גרפי וידידותי, והיוו פריצת דרך בתחום מאז, וזאת בהשוואה לספרות משפטית שמרנית שהיתה קיימת אז ואף כיום.

החל משנת 2000, דורית גבאי מפרסמת מאמרים פרי עטה. המאמרים מתמקדים בשני תחומים:

סקירה, ניתוח והמלצות לאור פסקי דין בערכאות השונות – מחוזי, עליון.

סקירה של נושא מכל צדדיו, וניתוח המגמות והדרישות לתקן חוקים ועוולות.

המאמרים מופצים בערוצים שונים ומגיעים ליידי מייצגים וציבור רחב באופן שוטף.

סדרת הספרים של דורית גבאי, נועדה להוות ספרות עזר ומדריך שיטתי לחומרים הנוגעים למיסוי מקרקעין ולחוקים נלווים, כאשר המתח בין דיני המס לדין הכללי עומדים בבסיס הדיון בכל סוגיה. תיקוני החוק והדרישה להגשת שומות מס עצמיות העלו את רף הדרישות והעמידו את הצורך הדחוף בידע ממשי של חישובי המס בכל סוגית מס אפשרית.

דורית גבאי שואפת לשתף בידע היישומי שלה את ציבור המייצגים והעוסקים בתחום הנדל"ן למען יימנעו שגיאות, למען יתקבלו החלטות נכונות בטרם ביצוע העסקה, ולמן יוגשו שומות מס מדויקות וכנדרש בחוק.

כבר מראשית דרכה במשרד האוצר, ניתחה את המחסור בידע זמין ויישומי, וחיברה ספר מקצועי מיוחד וראשון מסוגו כבר בשנת 1998, ואת הספר השני בשנת 2005.

בית ההוצאה לאור של דורית גבאי מוציא מאז שנת 2000, מידי שנה, מגזינים שוטפים הן לציבור הרחב והן לציבור המקצועי, אשר מכילים נתונים, חומרים ועדכונים שוטפים, אופן היישום של חוקי המס, ופסיקות בתי המשפט, ואיך ליישם את כל זה בעבודה השוטפת.

המגזינים נשלחים בחינם בדואר רגיל – ישירות לבית הלקוח או למשרדו.

בנוסף, עלוני-מס אינטרנטיים נשלחים גם הם לכתובת המייל של כל אחד שמעוניין בכך.

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם