דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

גביית מס רכישה וביטול הפטור הניתן לנכה – תקנה 28

מאת: דורית גבאי, רו”ח

הסוגיה

האם תיקון שומת מס רכישה באשר לפטור עתידי הניתן לנכה, אשר רוכש קרקע במטרה לבנות דירת מגורים לשם שיכונו, כפוף להוראות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

סוגיה זו נידונה בפסק דין אורית ודורון צרפתי (1).


העובדות

ביום 21.03.1995 רכשו העוררים קרקע ממינהל מקרקעי ישראל בזיכרון יעקב.

העוררת, שהיא נכה על פי תקנות מס רכישה,  ביקשה פטור חלקי ממס רכישה לפי תקנה 11 לתקנות מס רכישה.

בתאריך 26.03.1997 פנה המנהל לעוררים וביקש לברר האם הינם מתגוררים בבית, אשר בנו על החלקה.

לפנייתו האמורה של המנהל השיבה העוררת ,כי היא עדיין בונה את בית מגוריה.

בתאריך 25.02.2002 נכרת הסכם, לפיו מכרו העוררים את זכויותיהם בקרקע כקרקע פנויה.

המנהל החליט לגבות מהעוררים את מס הרכישה המלא על רכישת קרקע בניכוי מה ששילמו ,על פי סמכותו לפי תקנה 28 לתקנות מס רכישה.

העוררים טענו, כי סמכותו של המנהל לגביית המס שעליו נתקבל פטור,מוגבלת  לתקופת המועדים המנויים בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, כלומר לארבע שנים בלבד.


פסק הדין – ועדת ערר

תכלית המונחת ביסוד תקנה 11(א) לתקנות מס רכישה, היא לסייע לנכה ברכישת קרקע לשם שיכונו.

משלא עמד הנכה בתנאי הפטור, מסמיכה תקנה 28 לתקנות מס הרכישה את המנהל לגבות את מס הרכישה, שבגינו נתקבל פטור, בעת רכישת המקרקעין.

תנאי הפטור החלקי ממס רכישה לנכה הינם תנאים הצופים פני עתיד.

תקנה 28 לתקנות מס רכישה מתייחסת בעיקר לאירועים שלאחר יום המכירה ולהשלכתם על גובה המס ביום המכירה, בעוד סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מתייחס בעיקר לאירועים כפי שאירעו עובר ליום המכירה.

המחוקק לא הגביל את השימוש בתקנה 28 לתקנות מס רכישה לזמן כלשהו או למספר שנים קצוב, וייתכן שראוי היה להגביל שימוש זה לזמן סביר – אך זה עניין למחוקק לענות בו.

הצהרה על כוונה עתידית ללא מימושה טומנת בחובה אפשרות להשתמטות ממס.


הוחלט:

הערר נדחה ביום 18.03.2004הערות שוליים:

(1) ו”ע 3108/02 אורית ודורון צרפתי נ’ מנהל מס שבח חדרההמאמר נכתב בשנת: 2008
#631
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם