דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

עסקת קומבינציה – בעיני חוקי המס חלק ב

פסק דין אביבית(1)


מאת: דורית גבאי, רו”ח

בהמשך למאמר בנושא “היתרונות והחסרונות בביצוע עסקת קומבינציה בהשוואה לאפשרויות האחרות”, להלן פסק הדין, אשר היטה את הכף לעבר קיומה של עסקת קומבינציה, ולא לעבר הזמנת עבודה או עסקת מימון:


העובדות
• בעל הקרקע התחייב להעמיד מגרש לרשות חברת אביבית, אשר התחייבה לבנות עליו בניין, לקבל היתר בנייה ולממן בעצמה את כל ההוצאה.

• הוסכם שלמימון ההוצאה ייפתח חשבון בנק משותף, ממנו ישולמו כל ההוצאות, ובו יופקדו הכספים שיתקבלו ממכירת הדירות. זכות החתימה בחשבון ניתנה הן לבעל הקרקע והן לקבלן.

• אביבית הייתה אחראית לבדה על הקמת הבניין, וכן התחייבה “למכור לבדה ובשמה את הדירות אשר בבניין לפי שיקול דעתה”, בתנאי שתאפשר לבעלים לקנות בעצמם כל דירה באותו מחיר.

• בעל הקרקע התחייב לתת ייפוי-כוח לאביבית כדי לאפשר לה לבצע את הבנייה ומכירת הדירות.

• נקבע שלאחר מכירת הדירות ייערך מאזן, וכל צד יקבל בחזרה את השקעתו: הבעלים – את שווי המגרש, ואביבית – את עלות הבנייה, וכן עמלה עבור מכירת הדירות. מעבר לכך, כל רווח או הפסד שיוותרו יחולקו 1/3 לבעלים ו – 2/3 לאביבית.


פסק הדין
השופט בכור בחן את העסקה וקבע, שמדובר במכירת זכות במקרקעין מהבעלים לאביבית בעיקר לאור העובדה, שניתנה לאביבית הזכות למכור דירה בשמה, ולכן קבע, שהבעלים נתן 2/3 מהמקרקעין לקבלן תמורת 1/3 מהתמורה הכוללת, שתתקבל ממכירת כל הדירות שנבנו.הערות שוליים:

(1) ע”א 175/79 אביבית בע”מ נ’ מנהל מס שבח, פד”א י”א 34 ; פ”ד ל”ד בחלק הבא של המאמר:

 תינתן סקירת מבחנים בפסיקה, לבחינת קיומה של עסקת קומבינציה:

• פס”ד גפני
• פס”ד ש.א.פ
• פס”ד דרעד
• פס”ד חבס
• פס”ד קיבוץ מפלסים
• פס”ד סלובר

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם