דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

עסקת קומבינציה – בעיני חוקי המס חלק ג

פסק דין גפני(1)


מאת: דורית גבאי, רו”ח

בהמשך למאמר בנושא “היתרונות והחסרונות בביצוע עסקת קומבינציה בהשוואה לאפשרויות האחרות”, להלן פסק הדין, אשר היטה את הכף לעבר קיומה של עסקת קומבינציה, ולא לעבר הזמנת עבודה או עסקת מימון:

העובדות

• חברת יבנה, חברה קבלנית, התקשרה עם בעלי קרקע למטרת הקמת מבנים. הוחלט על הקמת שותפות, שבה הצדדים יהיו שווי-זכויות: הבעלים יעמידו את החלקות לרשות השותפות, וחב’ יבנה תשקיע כסף בשווי ערך החלקות; הצדדים יתחלקו ביניהם באופן שווה ברווחים ובהפסדים של השותפות.

• השותפות תמכור את המבנים לצד ג’, כאשר בחוזים יופיעו הבעלים וחב’ יבנה גם יחד כמוכרים.

פסק הדין

בית המשפט קבע, על סמך הקמת השותפות, שאין כאן חוזה לבנייה על ידי קבלן מבצע, אלא קבלת זכות במקרקעין, שעליהם יוקמו מבנים. בית המשפט הסתמך גם על העובדה שחב’ יבנה קיבלה ייפוי-כוח בלתי חוזר, הערת אזהרה וכן רישום משכנתא על המקרקעין, ופסק את פסיקתו לאור המשקל המצטבר.

ניתן לראות כי לצרכי מס יש לבדוק מה בדיוק החליטו ובצעו בפועל הצדדים שכן למרות קיומו של חוזה שכותרתו “חוזה הזמנת בנייה ” מהותו היא רכישת זכויות ומכירתן לקבלן.


הערות שוליים:

(1) ע”א 328/79 גפני נ’ מנהל מס שבח, פ”ד ל”ד (4) 115בחלק הבא של המאמר:

תינתן סקירת מבחנים בפסיקה, לבחינת קיומה של עסקת קומבינציה:

• פס”ד ש.א.פ
• פס”ד דרעד
• פס”ד חבס
• פס”ד קיבוץ מפלסים
• פס”ד סלובר

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם