דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

עסקת קומבינציה – בעיני חוקי המס חלק ז

פסקי דין קיבוץ מפלסים וסלובר

 
מאת: דורית גבאי, רו”ח

בהמשך למאמר בנושא “היתרונות והחסרונות בביצוע עסקת קומבינציה בהשוואה לאפשרויות האחרות”, להלן המשך סקירת מבחנים בפסיקה לבחינת קיומה של עסקת קומבינציה.


פסק דין קיבוץ מפלסים(1)

העובדות

מכוח הסכם בין הקיבוץ לקבלן הוזמנו שירותי בנייה למשתכנים על קרקע הקיבוץ, ובתמורה לקבלת המטלה ישתף הקבלן את הקיבוץ ב- 50% מרווחי הפרוייקט.

לטענת הקיבוץ, הביצוע נמסר לקבלן אחד כדי להבטיח, שהמבנים בהרחבה ישאו אופי אחיד, וכי הקצאת הקרקע אל המשתכן נעשתה לשם מישכון הקרקע על ידי הקבלן לטובת המלווה.

פסק הדין – ועדת ערר
אין לראות בהמלצה של הקיבוץ בפני המינהל על קבלתו של משתכן ועל חתימת ההסכם בין המינהל למשתכן – בבחינת העברת זכות במקרקעין, ואולם במקרה דנן מדובר על העברת זכויות לקבלן בשל הנטל, שלקח על עצמו לדאוג לאישורים והיתרי הבנייה וכן לארגן ולשווק המגרשים וכן כי לשפות את הקיבוץ עבור הוצאות קידום הפרוייקט לפני חתימת ההסכם.


פסק דין סלובר(2)
במקרה סלובר נקבע כי קביעת מנגנון פיצוי מעידה על מכירת חלק מהמקרקעין.

גם כאן התנהלות הצדדים היא זו שהכריע את הכף לעבר ההחלטה כי מדובר במכירה ורכישה של זכויות.הערות שוליים:

(1) ו”ע 1024/00 קיבוץ מפלסים וליפשיר בע”מ נ’ מנהל מס שבח מקרקעין, מיסים טז/4 עמוד ה- 366
(2) ע”ש 3124/97 חברת סלובר נ’ מנהל מס שבח, מיסים טו/5, עמוד ה – 264בחלקים הבאים של סדרת המאמרים

ריכוז המבחנים מהפסיקה והפרקטיקה, ירוכזו נתוני המפתח בסוגיות הבאות:

  • הקבלן נוהג מנהג בעלים – מה זה אומר לצרכי מס?
  • מתן כוח יוצא דופן לקבלן ו / או למממן – מה זה אומר לצרכי מס?
  • נטילת כוח יוצא דופן מבעל הקרקע עמדת נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
  • מידת הכוח הניתנת לקבלן, תשתית עובדתית מכריעה את הכף – מה זה אומר הלכה למעשה?
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם