דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

ריכוז פסקי דין בנושא פטורים

מאת: דורית גבאי, רו”ח

ועדת ערר מס שבח – מחוזי ו”ע 1094/06 נתיבי איילון נ’ מנהל מס שבח תל אביב

הסוגיה העיקרית הינה מהם רכיבי הפיצוי הנכללים בשווי המכירה והרכישה?. פסק הדין קבע כי בהפקעה כל אותם סכומים ששולמו לפני יום המכירה, בין אם הם מהווים קרן ריבית או הפרשי הצמדה, יש לכללם בשווי המכירה בסכומם הנקוב. מועד מתן ההחלטה: 11.9.2008

ועדת ערר מס שבח – מחוזי ו”ע 8126/07 בית הכנסת “אליהו הנביא” נ’ מנהל מס שבח

הסוגיה הנידונה הינה מהו שימוש “במישרין” לצורך קבלת פטור ממס למוסד ציבורי. פסק הדין קבע כי הועדה ממשיכה את גישתה, וכי שימוש בדירת מגורים על ידי אחד מחברי העמותה אינו נחשב לשימוש “במישרין” ולכן לא העניק הפטור במכירה. מועד מתן ההחלטה: 10.7.2008

 

עליון ע”א – 9946/06 קופת חולים כללית נ’ מנהל מס שבח מקרקעין אזור תל אביב

הסוגיה הנידונה עסקה בפטור ממס למוסד ציבורי – נדרש שימוש במישרין במקרקעין. קבלת ערעור בעניין פטור ממס שבח למוסד ציבורי. פסק הדין ניתן בנקודת מבט כלכלית – נקבע כי הדרישה בדבר “שימוש במישרין” מתייחסת לשימוש במקרקעין גופם ולא לשימוש ב”זכות במקרקעין”. הפטור הקבוע בסעיף. דורש כי השימוש ייעשה במקרקעין, דורש כי השימוש ייעשה במקרקעין שהזכות בהם נמכרת ולא דורש שימוש ב”זכות במקרקעין” הנמכרת. מועד מתן ההחלטה: 25.6.2008

 

ועדת ערר מס שבח – מחוזי ו”ע 1287/04 הקרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל נ’ מנהל מס שבח ת”א 2

הסוגיה הנידונה הייתה האם “מוסד ציבורי” צריך להיות בעל הנכס כדי לזכות בפטור. פסק הדין קובע כי זהות המוכר קובעת את הזכות לפטור. העוררת אומנם מוסד ציבורי, אך בעל הנכס הוא ההקדש שלא קיבל הכרה ומעמד של מוסד ציבורי. תנאי נוסף שצריך להתקיים זה הנכס ששימש את צורכי המוסד הציבורי. אין מקום לקבלת פטור. מועד מתן ההחלטה: 27.3.2009

ועדת ערר מס שבח – מחוזי ו”ע 1502/04 עיזבון המנוחה אהרון חממה יונה ז”ל נ’ מס שבח מקרקעין תל אביב

הסוגיה הנידונה עסקה בשאלה האם בהעדר מעמד “מוסד ציבורי” נשלל פטור לפי סעיף 49 ב’ (6). פסק הדין קבע כי הגדרת “מוסד ציבורי” הינה הגדרה ברורה. אם המוסד לא נכנס לגדר “מוסד ציבורי” אזי אין לתת פטורים בגינו. מועד מתן ההחלטה: 5.3.2008

 

ועדת ערר מס שבח ו”ע 1006/06 מוסדות אור שמח מרכז טננבאום נ’ משרד האוצר

הסוגיה דנה בשאלה האם עסקה מסחרית בקרקע דוחה פטור ממס שבח למוסד ציבורי? הועדה קבעה כי יש ליצור סדרי עבודה בשומה: נקבע כי הסמכות לענות על שאלה זו נתונה לפקיד השומה, ההכנסה תמוסה לפי פקודת מס ההכנסה, אין מקום להחיל על העסקה את דיני מיסוי המקרקעין. מועד מתן ההחלטה: 24.1.2008

 

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם