דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

תיאום סכומים לפי סעיף ה-49 לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע 1/2013

 
מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא


סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטור חד פעמי למי שמוכר שתי דירות ­– בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה.

הפטור ניתן בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף. תנאי מקדמי – המוכר תושב ישראל. להלן העיקרים:

  1. המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת לפי פרק חמישי1 בשנה שקדמה למכירה השנייה.
  2. הגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות – מצורפת טבלה מפורטת.(סעיף 49ה(א2) – את השווי האמור יש לתאם בתחילת כל שנת מס, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן).
  3. המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה, דירה אחרת בסכום השווה ל- 3/4 לפחות משווי שתי הדירות.

להלן סכום תקרת שוויין של שתי הדירות הנמכרות לשנת 2013:

התקופה שווי שתי הדירות הנמכרות יחד
49ה(א)
שווי מרבי של הדירות
49ה(א1)
1.2.99 – 31.12.99 1,500,000 ₪ 2,500,000 ₪
1.1.00 – 31.12.00 1,521,000 ₪ 2,535,000 ₪
1.1.01 – 31.12.01 1,522,000 ₪ 2,537,000 ₪
1.1.02 – 31.12.02 1,544,000 ₪ 2,573,000 ₪
1.1.03  – 1.12.03 1,648,000 ₪ 2,745,000 ₪
1.1.04 – 31.12.04 1,616,000 ₪ 2,692,000 ₪
1.1.05 – 31.12.05 1,631,000 ₪ 2,717,000 ₪
1.1.06 – 31.12.06 1,675,000 ₪ 2,790,000 ₪
1.1.07 – 31.12.07 1,671,000 ₪ 2,782,000 ₪
1.1.08 – 31.12.08 1,718,000 ₪ 2,860,000 ₪
1.1.09 – 31.12.09 1,796,000 ₪ 2,989,000 ₪
1.1.10 – 31.12.10 1,865,000 ₪ 3,103,000 ₪
1.1.11 – 31.12.11 1,908,000 ₪ 3,175,000 ₪
1.1.12 – 31.12.12 1,957,000 ₪ 3,256,000 ₪
1.1.13 – 31.12.13 1,986,000 ₪ 3,303,000 ₪
 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג–1963

 

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם