דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

תיאום סכומים לפי סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע 1/2013

 

מאת: דורית גבאי, רו”ח

 

מבוא
סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין קובע לעניין מכירת “דירת מגורים מזכה” (בהתאם לפרק חמישי1 לחוק) שכאשר התמורה מושפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבנייה נוספת, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

זאת ועוד הוחלט, כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור לשנת 2013:
רצפת הפטור: מיום 16.1.2013 ועד 15.1.2014 – 484,700 ₪.
תקרת הפטור: מיום 16.1.2013 ועד 15.1.2014 – 1,935,300 ₪.

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים לשנת 2013:

התקופהתקרת הפטוררצפת הפטור
16.1.01 – 15.1.021,231,700 ₪307,950 ₪
16.1.02 – 15.1.031,300,100 ₪325,100 ₪
16.1.03 – 15.1.041,405,400 ₪351,500 ₪
16.1.04 – 15.1.051,307,000 ₪326,900 ₪
16.1.05 – 15.1.061,272,900 ₪318,400 ₪
16.1.06 – 15.1.071,359,800 ₪340,200 ₪
16.1.07 – 15.1.081,274,400 ₪318,900 ₪
16.1.08 – 15.1.091,424,000 ₪356,400 ₪
16.1.09 – 15.1.101,610,600 ₪403,100 ₪
16.1.10 – 15.1.111,702,000 ₪426,000 ₪
16.1.11 – 15.1.121,777,600 ₪445,000 ₪
16.1.12 – 15.1.131,871,000 ₪468,600 ₪
16.1.13 – 15.1.141,935,300 ₪484,700 ₪
 
 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג–1963
 
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם