דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

העליון הפך החלטת ועדת הערר והעניק פטור ממס למוסד ציבורי שמוכר מקרקעין בישראל;

מאת: דורית גבאי, רו”ח

 

בית המשפט העליון פסק לטובת קופת חולים, וקבע כי כאשר המוסד הציבורי מוכר מבנה, אשר שימש אותו באופן ישיר במשך למעלה מ- 80% מהתקופה שהנכס היה בידיו, תהא המכירה פטורה ממס שבח, הגם שלנכס היו זכויות בניה שטרם נוצלו והיו חלק מהמכירה כולה.

בית המשפט העליון בחן את נוסח סעיף 61(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין, שם נרשם כי הבדיקה הינה לגבימקרקעין ששימשו את המוסד הציבורי במישרין…” (ראה ציטוט מלא בחוק).
לפיכך קבע, כי בבואנו להעניק את הפטור במכירה, איננו יכולים לפצל את התמורה ולחלקה באופן שסך הכספים אשר שולמו בגין המבנה יהיו פטורים והכספים אשר שולמו בגין זכויות הבנייה יהיו חייבים – משום שלא שימשו במישרין את המוסד כנדרש בחוק.

בית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הערר שקבעה כי הפיצול מתבקש והתמורה אשר שולמה על זכויות הבניה העודפות תחויב במס שבח.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם